Češi odmítají rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince oproti loňsku rozhodněji


			Češi odmítají rozšíření veřejného zdravotního pojištění o další cizince oproti loňsku rozhodněji
30.11.2015 Vývoj trhu

Postoje občanů k myšlence rozšíření veřejného zdravotního pojištění o cizince ze třetích zemí mimo Evropské unie jsou vyhraněně odmítavější než loni. Mnohem více Čechů si zároveň uvědomuje, že by takový krok znamenal zhoršení zdravotní péče a její zdražení. Vyplývá to z čerstvého průzkumu agentury STEM/MARK uskutečněného v polovině listopadu.

Proti rozšíření veřejného zdravotního pojištění pro cizince ze zemí mimo EU, kteří u nás nepracují ani zde nemají trvalý pobyt, se vyslovilo celkem 76,7 % respondentů, tedy zhruba stejný počet občanů jako loni. Posílily ale vyhraněnější názory: rozhodně pro otevření pojištění dalším cizincům je jen 1,4 % namísto loňských 3,1 % a rozhodně proti naopak 47,5 % namísto 44,1 %.

Výrazně víc lidí si uvědomuje možný dopad: že by to vedlo ke zhoršení zdravotní péče pro české občany se bojí 62,7 % (loni 50,2 %), že to povede ke zvýšení pojistného očekává 59,4 % (oproti 53,4 %) dotázaných.

Nedá se přitom říct, že by to byly xenofobní reakce méně vzdělaných lidí, názory jsou v tomto ohledu konzistentní napříč vzdělanostními kategoriemi, říká Halina Trsková, obchodní a marketingová ředitelka Pojišťovny VZP, a. s., která je zadavatelem průzkumu.

Odmítání cizinců ze třetích zemí zjevně nesouvisí se současnou uprchlickou krizí. Potvrzuje to i počet lidí, kteří souhlasí se současným stavem, kdy do veřejného zdravotního pojištění patří cizinci, kteří v Česku pracují nebo mají trvalý pobyt. Souhlas s takovým řešením uvedlo 61 % účastníků průzkumu.

Oproti loňsku výrazně vzrostl počet lidí spokojených s úrovní našeho zdravotnictví na 62,1 % oproti loňským 54,1 %.

Průzkum realizovala agentura STEM/MARK internetovým dotazováním NET.BUS na vzorku 510 respondentů.

Zdroj: Pojišťovna VZP, a.s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články