Generali: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni


			Generali: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni
2.3.2011 Vývoj trhu

Evropský soudní dvůr včera označil segmentaci pojištěnců podle pohlaví jako diskriminaci a zakázal ji. Nová pravidla by měla podle soudu začít platit od 21. prosince příštího roku. Na analýzu konkrétních dopadů tohoto rozhodnutí na pojistný trh je velice brzy. Pokud by začala opravdu platit, mohla by se v konečném důsledku dotknout pojištěnců napříč celým trhem. Do výsledné podoby sazeb vybraných druhů pojištění, které by na jejich základě musely projít úpravou, by se kromě změn jednotlivých tarifů mohly promítnout i úpravy souvisejících pojistných podmínek, smluv a tiskových či marketingových materiálů.

"Zatímco u pojištění motorových vozidel pojišťovna Generali nepřihlíží k pohlaví klienta, u vybraných rizik životního pojištění naopak logicky ano," říká Ing. Petr Hájek, vrchní ředitel Product Management & Operations pojišťovny Generali a dodává: "Například ženy se v průměru dožívají vyššího věku než muži. Z pohledu pojišťovny se tak u žen snižuje riziko smrti, které se jim promítá do nižší sazby pojistného pro jeho krytí. Pokud by se na základě rozhodnutí ESD musela zmíněná sazba zvýšit, nejednalo by se o diskriminaci žen, když je statisticky dokázáno, že se dožívají vyššího věku?".

Ing. Petr Hájek

Generali

Zdroj: Generali

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Výše povinného pojištění os. vozidla.

Jiří Dvořák,  3. 3. 2011

Os. vozido mám pojištěno od 9/2008 spřipojištěním předního skla . Ve srovnávací tabulce je uvedena částka 2 988,- Kč . Já platím 8 100,- Kč ve dvou splátkách.Kde je chyba. SPZ vozidla je 1Z5 7744.
Děkuji za odpověď.

Dobrý den, s konkrétními dotazy se doporučuji obrátit přímo na pojišťovnu, u které máte sjednáno pojištění.
red.

RSS

Související články