Hlavní znaky vývoje pojistného trhu v 1. pololetí


			Hlavní znaky vývoje pojistného trhu v 1. pololetí
30.9.2013 Vývoj trhu

Výsledky za 1. pololetí 2013 potvrdily odpovědi na některé otázky kladené v závěru roku minulého a předpovědi ze začátku letošního roku. Stále se ukazuje, že skeptický pohled na změnu trendu v povinném ručení byl na místě. Správně se také podařilo odhadnout posun ve vývoji v havarijním pojištění i v pojištění podnikatelů.

Rok 2013 začal v 1. čtvrtletí mírným růstem o 1,1 %, který však byl v pololetí vystřídán propadem o 3,4 %. Jako obvykle je příčina v životním pojištění (ŽP). Neživotní pojištění po stagnaci na počátku roku mírně ztratilo. Podíl ŽP na celkovém objemu pojistného opět o něco poklesl a dostal se pod hranici 50% - na 49,1 %. Význam tohoto ukazatele však bývá neoprávněně přeceňován. Nevypovídá totiž nic o skutečné úrovni krytí rizik a tedy o vyspělosti pojistného trhu. K evropskému průměru (cca 60 %) máme sice stále poměrně daleko, ale ve skutečnosti to nic moc neznamená.

Pořadí pojišťoven

V pořadí pojišťoven se nic podstatného nezměnilo. Nejsilnější zůstává Česká pojišťovna. Kooperativa je nadále „dvojkou“ na trhu. Oba konkurenti se k sobě však opět o něco přiblížili, když lídr trhu ztrácel a jeho pronásledovatel rostl.

Již od počátku roku došlo ke změně v dalším pořadí. Dosud třetí ČSOB Pojišťovna klesla až na místo páté, když se před ní dostaly Allianz a Pojišťovna ČS. Výsledky za běžný rok ukazují také pokles, tentokrát o 2 %.

Pořadí největších pojišťoven se nezměnilo. Není překvapením, že propad byl zaznamenán i ve výsledcích za samotné 2. čtvrtletí – o 7,8 %. I zde je pořadí čtyř největších pojišťoven stejné, jenom na pátém místě vidíme změnu, když se na něj dostala Komerční pojišťovna. Výsledky pojišťovacích skupin ukazují, že VIG byla v 1. pololetí výrazně silnější než její největší konkurent PPF. Za běžný rok je její náskok sice menší (a ještě menší je v samotném 2. čtvrtletí), ale lze hovořit o dominanci skupiny VIG

Neživotní pojištění

V NŽP se nepodařilo navázat na výsledek z počátku roku a došlo opět k poklesu, byť tentokrát jen mírnému o 0,3 %. Nejsilnější je stále Česká pojišťovna před Kooperativou a Allianz. V hodnocení za běžný rok je pořadí stejné. Trh zaznamenal v tomto případě stejný pokles jako v předchozím období – o 0,9 %. V samotném 2. čtvrtletí se také opakuje stejné pořadí pojišťoven a pokles tentokrát činí 0,8 % Jak za 1. pololetí, tak i za běžný rok a 2. čtvrtletí je silnější skupinou PPF, která si tak v NŽP zachovává převahu.

Přes celkově nepříznivý výsledek je však třeba vidět některá pozitiva, jako je zmírnění propadu v pojištění vozidel (v POV -2,1 %, v HAV -0,7 %). Mírnější pokles ukazují hodnoty i za běžný rok (-3,1 % u POV a -2,5 % u HAV). Začíná se tak pomalu projevovat vliv změn v sazbách pojistného.

Nicméně k obratu, který byl možná někým očekáván, zatím nedošlo, protože přístup pojišťoven zůstal rozdílný. Stále totiž existují takové, které nabízejí POV za nízkou cenu i pro klienty generující škody. Znepokojivý vývoj lze zaznamenat i i v pojištění podnikatelů, které v 1. pololetí meziročně ztratilo 1,2 %.

Podobné jsou i výsledky za běžný rok, kde ztratilo 1,5 %, a 2. čtvrtletí s poklesem 2,6 %. Za tento nepříznivý vývoj mohou klesající sazby. Vše nakonec zachraňovaly ostatní produktové skupiny NŽP, které souhrnně meziročně rostly o 3,4 % (o 2,9 % za běžný rok a o 1 % za 2. čtvrtletí).

Životní pojištění

Životní pojištění se po růstu na počátku roku výrazně propadlo o 6,4 %. V běžném roce činí pokles 3,1 %, ve 2. čtvrtletí dokonce 13,8 %. Tento vývoj nejvíce ovlivňují již tradičně jednorázy, a tak situaci nezachránil ani mírný růst v oblasti běžně placeného pojistného. Na pozici „jedničky“ je stále Česká pojišťovna. Druhé místo si drží Pojišťovna ČS, před Kooperativou a Komerční pojišťovnou. Nedávno vysoko postavená ČSOB Pojišťovna je až šestá, když se před ní dostala i ING. Výsledky za běžný rok pak potvrzují pozice pojišťoven na prvních čtyřech místech, pátá je ČSOB Pojišťovna. Samotné 2. čtvrtletí nabízí stejné pořadí, jako platí pro 1. pololetí. Při hodnocení skupin dominuje ze všech pohledů VIG, která svoje postavení průběžně posiluje.

Změny

Hned v prvních dnech roku se objevila velmi důležitá zprávu o změně majetkových poměrů ve skupině Generali PPF, kterou opanuje italská Generali odkoupením podílu od PPF Group. Dojde tak k jejímu plnému ovládnutí České pojišťovny a pojišťovny Generali. K 1. lednu byl také dokončen proces spojení pojišťoven MetLife Amcico a Aviva. Nový subjekt působí na našem trhu pod názvem MetLife pojišťovna.

Nový produkt – pojištění cyber rizik

V 1. pololetí se objevil i na českém pojistném trhu nový produkt – pojištění kybernetických rizik. Byla to nejvýraznější produktová novinka. Vedle ní pokračoval trend rozšiřování povinného ručení o některé prvky havarijního pojištění (krádež apod.) a objevovaly se další produkty zaměřené na ženy. Nikdo však nepředstavil produkt nebo kampaň zaměřenou na životní pojištění pro muže a těžící tak (alespoň marketingově) ze zrušení výjimky z antidiskriminační směrnice k 21. 12. 2012. To se sice dostalo do našeho právního řádu až v tomto roce, ovšem pojišťovny začaly od uvedeného data rozhodnutí ESD respektovat. V souvislosti s II. pilířem penzijního systému nabídly některé pojišťovny pojištění „schopnosti spořit“.

Nový občanský zákoník

Došlo také k vývoji v české legislativě s výraznými dopady do pojišťovnictví. V březnu 2012 byl schválen nový občanský zákoník, do jehož textace se po 8 letech opět vrací úprava pojistné smlouvy. Tato norma by měla být účinná od 1. 1. 2014. Zavádí řadu novinek, jako je např. mnohem širší definice pojmu „pojistný zájem“, nebo naopak jiné běžně používané pojmy neupravuje.

Ovšem mnohem podstatnější změny obsahuje v obecné „nepojišťovácké“ části. Jednou z nejzásadnějších je třeba faktický konec oceňovacích tabulek využívaných pro likvidaci škod na zdraví. Asi největší změnou je však samotná filozofie normy. Upřednostňuje obsah před formou a dává přednost prokázané vůli před exaktními kroky. Tato filozofie ovšem není v souladu s další připravovanou novelou, kterou je zákon 38/2004 o pojistných zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Ta byla schválena v únoru v prvním čtení poslaneckou sněmovnou. Potom však proces schvalování nepokračoval a nyní po rozpuštění Poslanecké sněmovny je jisté, že již nebude v tomto volebním období schválena. Zároveň se pracovalo na úplně novém zákonu o distribuci finančních služeb, který by měl sjednotit pravidla pro všechny oblasti trhu s finančními produkty (jako je tomu například na Slovensku). Další vývoj v této oblasti je však nejistý a bude záviset na prioritách nové politické reprezentace vzešlé z předčasných parlamentních voleb. V oblasti distribuce nelze opomenout ani připravované směrnice Evropské komise regulující zprostředkování pojištění (IMD2) a distribuci produktů s investičním prvkem (PRIPs).´

Odvody do Fondu zábrany škod

Došlo také k zatížení pojišťoven další odvodovou povinností („sektorovou daní“). Po několika neúspěšných pokusech přišla v listopadu 2012 poslanecká iniciativa, která byla po určitých modifikacích schválena. Podle této normy by pojišťovny odváděly 3% z objemu pojistného z povinného ručení do tzv. Fondu zábrany škod, ze kterého by byly financovány složky záchranného systému. Tato povinnost by měla platit od 1. 1. 2014 a bude zřejmě znamenat zvýšení ceny pojištění.


Kateřina Lhotská, nezávislá pojistná analytička

Zdroj: Kateřina Lhotská, nezávislá analytička

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články