Jednorázové životní pojištění: fenomén posledních let - 1.díl


			Jednorázové životní pojištění: fenomén posledních let - 1.díl
10.7.2012 Vývoj trhu

Podle výsledků ČAP klesl v 1. čtvrtletí 2012 objem jednorázově placeného pojistného v životním pojištění zhruba o 30 %. Pro někoho je to možná překvapivě vysoké číslo. Hlavně díky tomu, že si řada lidí v poslední době zvykla na strmý růst v této oblasti. Obrat není ovšem ničím novým. Začal již před rokem. Navíc porovnávání s 1. čtvrtletím roku 2011 není úplně vypovídající. V něm totiž dosáhl trh nejvyšších objemů jednorázově placeného pojistného v historii. I proto se zdá být propad obrovský. Nicméně se zdá, že éra mohutného rozvoje jednorázů s největší pravděpodobností opravdu končí. Pojďme se za ní ohlédnout v krátkém seriálu. Připomeneme si v něm vývoj posledních let z pohledu hlavních událostí a vývoje pojistného. Podíváme se, jak se jednorázům dařilo v zahraničí. Na závěr se pokusíme předpovědět, co nás v této oblasti čeká v budoucnosti. Budeme přitom čerpat z rozsáhlé analýzy společnosti Ness, která se tomuto tématu věnuje velmi podrobně.

Pojďme si nejdříve ujasnit pojmy. Jednorázově placené pojistné je jakékoliv pojistné vyplývající z pojištění, kde je jednorázová úhrada sjednána. Dále také pojistné nepravidelné z pohledu frekvence a výše částky, pokud je placené v rámci pojištění, kde je sjednán běžný způsob placení. Zatímco v prvním případě hovoříme o samostatně jednorázově placeném pojistném, ve druhém o mimořádném pojistném. Oba typy se od sebe liší a zaznamenaly také trochu jiný vývoj.

Hlavní události

Připomeňme si nejdříve vývoj v oblasti jednorázově placeného pojistného od přelomu tisíciletí:

  • V roce 2000 dosahoval podíl jednorázů na ŽP 21,5 %. Poté přichází jeho první růst, rozložený do tří let. Jeho výsledkem je podíl 31,3 % v roce 2004. Samostatné jednorázy jsou vůči mimořádnému pojistnému zhruba v poměru 3:2.

  • Od roku 2005 dochází k mírnému dvouletému poklesu rozděleném rovnoměrně v obou typech pojistného.

  • Následuje tříleté období, kdy jednorázy rostou stejným tempem jako trh ŽP a jejich podíl je tak téměř neměnný. Na konci roku 2009 je to 29,9 %. Mění se ovšem výrazně struktura, protože poměr samostatných jednorázů k mimořádnému pojistnému je 4:1.

  • Růst samostatných jednorázů je tažen obavami klientů bank ze ztráty finančních prostředků uložených v „tradičních“ nástrojích (především v bankách). Nejmasověji se tyto obavy projevily na konci roku.

  • Po období „strachu“ začala etapa příslibů relativně vysokého zhodnocení. Tyto sliby byly podporovány rostoucími kapitálovými trhy. Období rychlého růstu skončilo zhruba v polovině roku 2010. Do té doby byly přísliby zhodnocení dělány na základě okamžité výkonnosti trhů ovšem s kalkulací, že tato mimořádná výkonnost bude zachována. Realističnost těchto předpokladů byla malá.

  • Některé pojišťovny pokračovaly v těchto příslibech i poté, co se růst na trzích zpomalil nebo i zastavil. Slibované garance zhodnocení jsou někdy založeny na zprostředkování investice takto získaných prostředků do jiných podnikatelských aktivit finanční skupiny, jejíž je pojišťovna členem. Realističnost příslibu vysokého zhodnocení se ještě snížila.

  • Část pojišťoven není schopna zodpovědně slíbit zájemcům zhodnocení, na které byli v předchozích nabídkách zvyklí. Z toho plyne postupně nižší zájem o jednorázy.

  • Vzhledem k výhledu dalšího vývoje na trzích, kdy lze očekávat nejpravděpodobněji stagnaci nebo jen mírný růst s většími krátkodobými výkyvy oběma směry, se jeví jako vhodnější investovat spíše pravidelně v menších částkách. To vše hovoří proti dalšímu růstu objemu jednorázů a lze tak očekávat jeho další pokles. Naopak se dá předpokládat, že běžně placené pojistné poroste. Na což již některé pojišťovny dokázaly zareagovat.

Produktová struktura

Od roku 2000 se výrazně změnila produktová struktura. Zatímco v tomto roce jasně dominovalo kapitálové ŽP a investiční ŽP bylo zatím poměrně neznámým produktem, v roce 2011 již jasně dominuje. Změny produktové struktury jednorázů do značné míry korespondují se změnami v rámci celého ŽP. Vzhledem k tomu, že jsou produktem výrazně zaměřeným na spoření, je jen změna poměrů o něco výraznější. Následující tabulka tento vývoj zřetelně dokumentuje.

Produktová struktura

2000

2005

2011

Kapitálové pojištění

Podíl na ŽP

57 %

58 %

29 %

Podíl na jedn.

75 %

65 %

31 %

Důchodové pojištění

Podíl na ŽP

11 %

6 %

3 %

Podíl na jedn.

6 %

1 %

0 %

Svatební a dětské pojištění

Podíl na ŽP

10 %

5 %

2 %

Podíl na jedn.

1 %

0 %

0 %

Rizikové pojištění

Podíl na ŽP

3 %

2 %

3 %

Podíl na jedn.

0 %

1 %

1 %

Investiční pojištění

Podíl na ŽP

6 %

17 %

51 %

Podíl na jedn.

6 %

27 %

67 %

Kapitalizace

Podíl na ŽP

2 %

1 %

0 %

Podíl na jedn.

10 %

2 %

1 %

Připojištění

Podíl na ŽP

11 %

11 %

12 %

Podíl na jedn.

2 %

4 %

0 %

Podíl na HDP

Porovnání vývoje podílů na HDP nám přináší zajímavou informaci o důležitosti pojištění a jeho jednotlivých oblastí na celém hospodářství. Je zřetelně vidět, že od roku 2000 se výrazně zvýšil podíl jak celého trhu, tak i ŽP včetně jednorázů. Již rok 2011 však naznačil, že toto zastoupení pojistného nebude trvalé.

Podíl na HDP

2000

2004

2008

2009

2010

2011

11/00

10/00

Trh

2,98 %

3,63 %

3,38 %

3,57 %

3,81 %

3,73 %

125 %

128 %

ŽP

1,08 %

1,51 %

1,48 %

1,61 %

1,90 %

1,86 %

172 %

176 %

Jednorázy

0,23 %

0,47 %

0,43 %

0,48 %

0,76 %

0,74 %

320 %

329 %

Zvyšování podílu pojistného na HDP bylo v posledních letech zapříčiněno dvěma faktory: rychlým růstem jednorázů po roce 2009 a poklesem HDP ve stejném 2009 s následným pomalejším růstem.

Zatímco závislost na HDP se jeví spíše jako „statistická“ než věcná, není bez zajímavosti, že existuje určitá korelace se změnami v úrovni vkladů obyvatelstva. V období růstu jednorázů dochází k poklesu míry úspor a naopak.

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS