Kooperativa: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni


			Kooperativa: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni
9.3.2011 Vývoj trhu

Evropský soudní dvůr včera označil segmentaci pojištěnců podle pohlaví jako diskriminaci a zakázal ji. Jak se k tématu vyjádřila Kooperativa?

Překvapilo vás rozhodnutí zrušit rozdíly mezi pohlavími, které se dosud využívaly v pojistných smlouvách?

Ano, chceme upozornit, že pojišťovny vycházejí ze statistických údajů. Nejde o žádnou diskriminaci některých skupin. Pojištění totiž primárně slouží k tomu, aby krylo objektivně stanovená rizika. Naopak k diskriminaci směřují podobná úřednická rozhodnutí.

Jaké pojistné smlouvy to nejvíc ovlivní?

Rozhodnutí bude mít dopad zejména na důchodové pojištění, kde se při stanovení výše penzí vychází z průměrného věku dožití, přičemž je jednoznačně statisticky doloženo, že ženy se dožívají vyššího věku, tudíž tento faktor podle nás nelze považovat za diskriminační.

Podobně bude nutné upravit i některé další produkty životního pojištění, kde vycházíme ze statistických tabulek. Například připojištění k ŽP (krátkodobé i dlouhodobé invalidity nebo vážných onemocnění). Prostě všude tam, kde je statisticky podložená odchylka mezi ženami a muži.

Co se týká povinného ručení nebo havarijního pojištění, zde rozdělení podle pohlaví neuplatňujeme. Ale jsou pojišťovny, které tak postupují. Musely by tedy své produkty také nejspíše upravit.

Znamená to, že smlouvy o životním pojištění a důchodovém pojištění po zavedení nového systému zdraží?

Ano, k tomu pravděpodobně dojde. Pojistné se bude muset dorovnat.

A o kolik %?

Například u důchodového pojištění mohou rozdíly v pojistném za stejný důchod dosáhnout až 20 %. O tolik by pak pojišťovny musely zdražit.

Kooperativa

Zdroj: Kooperativa

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články