KPMG: Zhodnocení současného vývoje pojistného trhu


			KPMG: Zhodnocení současného vývoje pojistného trhu
28.11.2011 Vývoj trhu

V životním pojištění vidí většina pojišťoven obrovský růstový potenciál. Pokud však nepřijde daňový nebo jiný impuls, nelze očekávat skutečně významný růst. Na semináři IIR to konstatoval Petr Matlach z KPMG Česká republika.

Základním znakem českého pojistného trhu je jeho silná koncentrace. To je způsobeno zejména přetrvávajícím vlivem významných místních pojišťoven, které dříve využívaly svého monopolního postavení, uvedl Matlach.

Trhy malých ekonomik jsou navíc ovlivněny svojí velikostí, nelze očekávat, že na takovém trhu budou působit desítky pojišťoven. V případě neživotního pojištění se dá očekávat výraznější pokles koncentrace, zatímco u životního pojištění nebude tento pokles pravděpodobně tak výrazný.


Ziskovost neživotního pojištění

V minulosti byla profitabilita pojištění v porovnání s EU velmi vysoká. Na rozdíl od EU byla „tažena“ ziskovostí autopojištění, zdůraznil Matlach. Tento trend se ale v letech 2010 a 2011 mění. Trh klesá i přesto, že počet vozidel roste.

„Cenová válka na trhu povinného ručení nás přibližuje k tomu, co je běžné na trhu EU. V cenách autopojištění bude stále docházet k poklesu. V unii není autopojištění tahounem ziskovosti. je to jen poukázka na vstup do oboru. Teprve na dalších produktech se dá realizovat zisk. A aby byly pojišťovny ziskové, musí zefektivnit procesy, to kromě jiného znamená lépe využívat informace o klientech,“ zdůraznil Matlach.


Ziskovost životního pojištění

Ziskovost živtního pojištění velmi kolísá. V minulosti byla ovlivňována finančním umístěním. Ale nejen tím.

Díky způsobu výpočtu má podle Matlocha krátká délka jednorázových produktů v posledních letech vliv na růst tohoto ukazatele. Jednorázové pojistné je fenoménem současnosti ( a to nejen České republiky – pozn.red.)

Jednorázové pojistné je nástrojem na získávání tržního podílu, který je měřen objemem předepsaného pojistného. Je to atraktivní produkt pro zprostředkovatele a klienty. Tedy alespoň zatím. Část klientů tento produkt vyhledává, protože jsou neznalí a snadno zmaniopulovatelní.

Zatím se neví, jak budou pojišťovny reagovat v okamžiku, kdy předepsané pojistné přestane být porovnávanou veličinou (tedy až začne platit IFRS 4 Phase II).

Čím je pojišťovna větší, tím lépe může generovat zisk. Ale před vstupem na trh by si měl každý nový hráč uvědomit, zda dosáhne jeden a půl miliardy předepsaného pojistného. Poměr pořizovacích nákladů v poseldních letech roste a tento trend se dá očekávat i v příštích letech.


Pojišťovnictví v roce 2015: Zdrženlivý optimismus

Pojišťovny předpokládají meziroční růst až do roku 2015. U životního pojištění by měl růst překročit 5 % ročně. „Pojišťovny mají velké ambice, ale matematicky to jaksi nedává smysl,“ konstatoval otevřeně Matlach.

Ziskovost podle průzkumu společnosti KPMG bude v nejbližším období klesat, obavy jsou také z regulace a nejasný je trend vývoje pojistných produktů a produktové skladby.

Největší výzvou pojistného trhu je budování vztahu s klientem, ten je také základním kamenem pro úspěch na pojistném trhu.


Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS