London Direct Underwriters: Jaký bude nadcházející rok 2012?


			London Direct Underwriters: Jaký bude nadcházející rok 2012?
6.1.2012 Vývoj trhu

Možná vás překvapí, že první odpověď na naší anketní otázku patří makléři. V profesi makléře se totiž spojují a protínají zájmy dalších stran – pojišťoven a klientů. I proto je makléřský pohled na budoucnost určitě velmi zajímavý.

 

Za makléře odpovídá Ing. Vladimír Pulchart, MBA, ředitel společnosti London Direct Underwriters, a.s.

Rok 2012 bude nepochybně velmi obtížný. Pro bližší objasnění je třeba se podívat několik let zpět.

Počátek nového století přinesl celou řadu zásadních změn do podnikatelského prostředí, ve kterém působí nejen pojišťovny, banky, makléři – ale také ostatní ziskové i neziskové organizace a v neposlední řadě státní a veřejná sféra.

Pokud si připomeneme ty nejvýznamnější, určitě sem patří tzv. „internetová bublina“ a následný propad úrokových sazeb, teroristické útoky v USA, Evropě i v dalších částech světa, politické změny v severní Africe, blízkém a středním Východě, finanční krize a její důsledky pro státní finance a dostupnost prostředků pro financování podnikatelské činnosti a její následná přeměna do současných problémů eurozóny.

Ztráta některých tradičních trhů, snižování státních výdajů, ať je jakkoliv pozitivním jevem z makroekonomického pohledu, má negativní dopad v celé šíři ekonomiky – nezaměstnanost, snižování zakázek v celé řadě odvětví, dopady měnových kurzů na vývoz atd.

Pokud k tomu přidáme technologický rozvoj, globalizaci, zvyšující se požadavky na regulaci, zejména finančních odvětví, čekají pojišťovny a risk manažery v blízké budoucnosti bezesné noci.

Tradiční rizika, jakkoli jsou v našem prostředí důležitá, ustupují postupně do pozadí důležitosti a na první místa pozornosti se dostávají nová, vyplývající z dnešního světového vývoje. Pro pojišťovny a zprostředkovatele znamená tento posun potřebu pružně reagovat – dnes již nepostačuje nabízet ve svém portfoliu pojištění vozidel, domácností a podnikatelských rizik, ale hledat pro své klienty ochranu jejich rostoucích potřeb.

Rozdílné podmínky vývoje v různých částech světa

I když v různých oblastech světa jsou rozdílné podmínky vývoje, výsledky pohledu na rizikové priority se prakticky příliš neliší. Poměrně velká nejistota panuje v možnostech přenesení regionálních problémů do globálního kontextu. Typickým příkladem může být například Řecko, jehož dluhové problémy se rychle přenesly do dalších zemí eurozóny a následně došlo k dalšímu přenosu na globální úroveň (zapojení MMF, dopad na akciové trhy v USA), nebo politické změny v zemích severní Afriky, které nepochybně změní tradiční obchodní vztahy z minulosti.

Pět největších rizik
Zde je prvních pět rizik, která v současnosti ovlivňují schopnost firem splnit své strategické cíle: po čísle, které uvádí pořadí rizika, následuje riziko v celosvětovém kontextu a poté v Evropě.

1.
Ztráta zákazníků, kontraktů, objednávek
Ztráta zákazníků, kontraktů, objednávek

2.
Nedostatek talentu a dovedností
Nedostatek talentu a dovedností

3.
Reputační rizika
Fluktuace měnových kurzů

4.
Fluktuace měnových kurzů
Cena a dostupnost úvěrů

5.
Měnící se legislativa
Měnící se legislativa


Ztráta zákazníků

Jak vyplývá z předchozího, hlavním předmětem zájmu nejen v Evropě, ale i celosvětově, je ztráta stávajících zákazníků, ztráta objednávek a uzavřených smluv. Jakkoliv toto riziko nelze transferovat například pojištěním, bude nutné věnovat mu dlouhodobě pozornost.

Příčin tohoto stavu je celá řada. Evropské vlády začaly radikálně snižovat své deficity, a to jak omezením investic, tak snižováním veřejných služeb. Tradiční zákazníci, kteří cítí ohrožení možnou ztráty zaměstnání a svých benefitů, se snaží omezovat spotřebu a to se pochopitelně v první řadě projeví ve výdajích, včetně některých druhů pojištění.

Jen pro zajímavost, dluhová krize snížila úroveň bohatství v USA o 25 % a výhled Evropy může být ještě temnější. Jednotlivé firmy musí hledat nové cesty, nové zákazníky, inovovat produkty tak, aby toto období nejen přežily, ale zajistily potřebný růst své hodnoty.

Málo talentovaných lidí

Ihned na druhém místě následuje překvapivě riziko nedostatku talentu a dovedností v celé řadě profesí. Překvapivě proto, že v době vysoké nezaměstnanosti by tato otázka neměla být problémem. Faktorů, ovlivňujících toto riziko, je opět několik. V první řadě odchází do důchodu velké množství kvalitních expertů, minulé roky prosperity nekladly příliš velké požadavky na úroveň kvality, nedostatky lidských zdrojů se projevují v určitých oborech. Nicméně celosvětově firmy přijímají opatření, ať podrobnými audity zaměstnanosti a kvality pracovníků, tak výchovou svých vlastních talentů.

Reputační riziko

Reputační riziko se za poslední dva roky dostalo do popředí rizik – není třeba dlouze popisovat, co toto riziko znamená pro existenci firmy, jak dlouho trvá vybudování kvalitní reputace a jak snadno je možné ji ztratit.

Příkladů je možné uvést celou řadu, pro ilustraci je možné zmínit velké korporátní skandály typu Enron či Parmalat, celou řadu prestižních bank či jiných finančních institucí, ale i výrobců tradičních produktů (automobily apod.).

Více než 80 % velkých firem ztratilo kolem 20 % své hodnoty v pětiletém cyklu následkem problémů s reputací. Při snaze najít nové trhy a zákazníky firmy často vstupují do nových teritorií bez podrobných znalostí místních podmínek a to může být další zdroj reputačních rizik.

Měnové kurzy
Měnové kurzy jsou dalším z rizik, které jsou v popředí žebříčku. Rozkolísané kurzy mají okamžitý vliv na dovoz i vývoz a přímý dopad na hospodářské výsledky. V Evropě je navíc problémem dostupnost úvěrů a jejich cena, jako následek dluhové krize. V celé řadě případů a v řadě zemí nejsou firmy schopny zajistit dostatek přiměřeně levných úvěrových prostředků na financování svých provozních potřeb a projektů.

Legislativa
Posledním rizikem z první pětice je měnící se legislativa. Poslední globální finanční krize přinesla legislativní reakce v celé řadě odvětví (od bankovního Basel II a III, přes pojišťovnictví se Solvency II a další), očekáváme změny v dalších klíčových zákonech.

Pokud celou svoji úvahu zjednoduším, klientovi dnes už nebude postačovat klasické pojištění úrazu s trvalými následky, ale bude hledat mnohem sofistikovanější produkty, jako je náhrada ztráty příjmu apod.

Pojišťovny i zprostředkovatelé budou muset daleko více pracovat v oblasti risk managementu, hledat a přinášet svým klientům přidanou hodnotu nad tradičními produkty. Nepochybnou výzvou pro letošní rok je i zásadní zkvalitnění práce zprostředkovatelů a ochrana klientů v tomto směru. Příliš často vidíme, že „hon za provizemi“ převažuje nad kvalitní službou klientovi.
Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články