Neživotní pojištění – opět pokles


			Neživotní pojištění – opět pokles
18.5.2011 Vývoj trhu

Trh NŽP v 1. čtvrtletí výrazně klesal. Celkový objem pojistného činil přes 21,3 miliardy, což znamená pokles o 3,1 % (respektive o 4,8 % při započtení inflace). Z pohledu běžného roku vypadají výsledky o něco lépe. Trh poklesl o necelých 0,1 % (o 1,8 % při zahrnutí inflace) což znamená 79,9 miliard pojistného.

„Jedničkou“ je, jako již tradičně na začátku roku, Kooperativa. Meziročně sice ztratila 450 miliónů pojistného, což je pokles o 6,7 % a ztráta podílu na trhu o 1,1%b, ale ztrácela i druhá Česká pojišťovna. V jejím případě se jedná o 380 miliónů pojistného, což je pokles o 6,3 % a snížení podílu na trhu o 0,9%b. Třetí nejsilnější pojišťovnou v NŽP je dlouhodobě Allianz. Ta na rozdíl od svých konkurentů nepatrně získávala. Konkrétně o 70 miliónů pojistného více, což je růst o 3,3 % a posílení na trhu o 0,6%b.

Kdo zaznamenal růst

Ze sledovaných pojišťoven zaznamenaly růst ještě čtvrtá Generali (+40 miliónů, +2,1 %, růst podílu o 0,4%b) a sedmá UNIQA (+70 miliónů, +7,8 %, růst podílu o 0,5%b). Posílila i Pojišťovna ČS, ale v jejím případě se jedná o růst z malé základny. Ostatní sledované pojišťovny ztrácely, ale méně než byl průměr trhu. ČPP poklesla o 30 miliónů, což jsou 2 %, ale posílila nepatrně na trhu o méně než 0,1%b. ČSOB Pojišťovna pak ztratila 20 miliónů pojistného, což jsou také 2 %, ale na trhu si také polepšila o méně než 0,1%b. Menší pojišťovny jako celek v podstatě stagnovaly, čímž vzhledem k celkovému poklesu trhu svoji pozici nepatrně posílily (o 0,3%b). Pokračuje tak trend postupného rozmělňování trhu, což je dobrá zpráva především pro klienty. Ovšem i v této skupině existují rozdíly. Některé pojišťovny výrazněji posilovaly (Evropská cestovní, Slavia, HDI, Victoria, Cardif a Direct), zatímco jiné naopak ztrácely (Maxima, HVP, Triglav).

Meziročně je opět na začátku roku silnější skupina VIG než skupina PPF. Rozdíl oproti minulému roku se však o něco snížil (z 1,8%b na 1,4%b). Je to díky „dvojkám“ v rámci obou skupin (Generali rostla, zatímco ČPP ztratila), zatímco výsledky „jedniček“ se měnily zhruba stejně.

Pořadí v neživotním pojištění

Stejně jako celkový trh, tak i trh NŽP je zkreslený existencí povinného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele. Když odečteme objem pojistného z tohoto pojištění, dojde ke změně pořadí na prvních dvou místech (Česká pojišťovna – 27,4 %, Kooperativa – 25,6 %) a u ostatních pojišťoven k navýšení podílu (například Allianz – 10,4 %, Generali – 9,1%, ČPP- 6,3 %, ČSOB Pojišťovna – 5,2 %, UNIQA – 5,1 %).

Podíl pojišťoven na trhu NŽP za 1. čtvrtletí

 

Zajímavý je pohled na výsledky běžného roku. Nejsilnější je stále Česká pojišťovna před Kooperativou, ale rozdíl mezi oběma subjekty se o něco snížil (o 0,3%b). Obě pojišťovny přitom zaznamenaly pokles. Česká pojišťovna téměř o 1,4 miliardy pojistného, což je pokles o 5,8% a ztráta podílu o 1,7%b. Kooperativa ztratila téměř 800 miliónů pojistného, což odpovídá poklesu o 3,5 % a ztrátě podílu o 1%b. Třetí Allianz v podstatě stagnovala (+30 miliónů, což je 0,4 % a zachování stejného podílu na trhu). Ostatní sledované pojišťovny ztrácely v rozmezí 1-3 % s výjimkou UNIQA, která jako jediná výrazněji rostla (+250 miliónů pojistného, +6,9 %, posílení 0,3%b). Nejvýrazněji tak posilovaly menší pojišťovny, které souhrnně získaly o 1,6 miliardy pojistného více, což je navýšení o 21,6% a zisk podílu o 2%b.

Při posuzování běžného roku je silnější skupina PPF před skupinou VIG, přestože se rozdíl trvale snižuje (vloni byl 3%b, nyní je 1,5%b v podílu na trhu).

Povinné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele nemá vliv na pořadí pojišťoven. Ovlivňuje pouze výši podílů na trhu v neprospěch těch subjektů, které tento produkt ze zákona poskytují.

Podíl pojišťoven na trhu NŽP za běžný rok

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články