Neživotní pojištění opět zmírnilo pokles


			Neživotní pojištění opět zmírnilo pokles
18.12.2011 Vývoj trhu

Trh NŽP ve 3. čtvrtletí opět ztrácel, i když opět o něco méně než v předchozím období. Celkový objem pojistného činil za období leden-září 54,5 miliardy, což znamená pokles o 1,6% (respektive o 3,4% při započtení inflace). Lépe vypadají výsledky z pohledu běžného roku, i když vylepšení je pouze nepatrné. Podle nich trh poklesl o 1,2% (o 3% při zahrnutí inflace) což znamená 71,3 miliardy pojistného. Za 3. čtvrtletí pak trh meziročně poklesl o 1,1% (o 2,9% při zahrnutí inflace), když bylo dosaženo objemu pojistného ve výši 17,2 miliardy.

„Jedničkou“ v NŽP je stále Česká pojišťovna a to přes meziroční ztrátu 1 miliardy pojistného. To odpovídá poklesu o 6,1% a důsledkem je ztráta podílu o téměř 1,4%b. Ztrátám se nevyhnula ani druhá Kooperativa. V jejím případě se jedná o 690 miliónů pojistného, což je pokles o 5% a snížení podílu na trhu o 0,9%b. Vzhledem k rychlejšímu poklesu České pojišťovny došlo ke vzájemnému přiblížení obou dominantních subjektů, když rozdíl mezi nimi nyní činí 4,9%b (vloni byl 5,4%b). Při zahrnutí netržního pojistného si obě pojišťovny pořadí prohodí. Kooperativa si tak udržela z tohoto pohledu svoje vedoucí postavení poprvé v historii i po 3. čtvrtletí (dříve o něj vždy přišla již po 1., nejpozději po 2. čtvrtletí). Rozdíl je však je necelých 0,2%b, takže lze očekávat, že na konci roku přepustí svoje postavení České pojišťovně i z tohoto pohledu. Třetí nejsilnější pojišťovnou v NŽP je již dlouhodobě Allianz, která po poklesu v roce 2010 naopak získávala. Konkrétně o 180 miliónů pojistného více, což je růst o 3,3% a posílení na trhu o 0,5%b.

Vzhledem k celkovému poklesu trhu je úspěchem každé pojišťovny alespoň nepatrný růst. Ze sledovaných pojišťoven se to vedle Allianz podařilo ještě páté ČPP (+100 miliónů, +3%, růst podílu o 0,3%b) a sedmé pojišťovně UNIQA (+200 miliónů, +7,2%, růst podílu o 0,5%b). Posílila i Pojišťovna ČS, ale v jejím případě se jedná o růst z nižší základny. Přesto je určitě dobrým výsledkem navýšení pojistného o 90 miliónů (+17,1%) a růst podílu o 0,2%b. Ostatní sledované pojišťovny ztrácely. Generali poklesla o 170 miliónů, což je 3,5% a ztráta podílu na trhu o téměř 0,2%b, ale přesto drží s přehledem čtvrté místo. ČSOB Pojišťovna ztratila nejméně – jen 20 miliónů. Takže i přes pokles 0,8% posílila mírně na trhu o méně než 0,1%b a znamená to pro ni šesté místo.

Výrazně posilovaly i menší pojišťovny. Celkově předepsaly o 450 miliónů více, což je růst o 8,9%. Patří jim tak již desetina trhu, když za posledních pět let svůj souhrnný podíl zdvojnásobily. Trh se tak postupně pomalu rozmělňuje, a to je dobrá zpráva především pro klienty. Z této skupiny nejvíce získávaly tyto pojišťovny (růst o více než 10%): Victoria Volksbanken, Evropská cestovní, Slavia, Cardif, ČP Zdraví (člen skupiny PPF) a Direct. Byla však i takové, které ztrácely více než trh: Maxima, AXA, MetLife Amcico a HVP.

Silnější skupinou v NŽP je nadále PPF. Rozdíl vůči skupině VIG se sice opět meziročně snížil (o 550 miliónů), nicméně je stále velmi vysoký (téměř 3,4 miliardy). Stejné je pořadí i při započtení netržního pojistného, jen rozdíl je výrazně menší (610 miliónů).

 

Podíl pojišťoven na trhu NŽP za leden - září 2011

 

Výsledky za 3. čtvrtletí v neživotním pojištění

Zajímavý je také pohled na výsledky za 3. čtvrtletí. Poskytuje nám velmi podobný obrázek, co se týká pořadí pojišťoven. I v tomto případě je nejsilnější Česká pojišťovna, která i v tomto hodnocení meziročně ztratila (-290 miliónů, -5,3%, ztráta podílu 1,3%b). Druhá je Kooperativa, která ztratila obdobně (-260 miliónů, -6,5%, ztráta podílu 1,3%b). A tak meziročně posilovala až Allianz jako „trojka“ (+50 miliónů, +3%, růst podílu o 0,4%b). Generali se podařilo zastavit ztráty a na rozdíl od 2. čtvrtletí v podstatě stagnovala (-4 milióny, -0,3%, posílení o 0,1%b). Ve 3. čtvrtletí se dařilo dosáhnout meziročně zlepšení také ČPP (+50 miliónů, +4,9%, posílení o 0,4%b), ČSOB Pojišťovně (+30 miliónů, +2,8%, posílení na trhu o 0,2%b) a pojišťovně UNIQA (+40 miliónů, +4,6%, posílení o 0,3%b). Dařilo se i menším pojišťovnám, které získaly celkem o 190 miliónu pojistného více, což je růst o 11,7% a získání více než desetiny trhu.

Přes pokles byla PPF ve 3. čtvrtletí stále silnější skupinou než VIG. Rozdíl se sice meziročně snížil asi o 100 miliónu, ale je stále výrazný (1,6 miliardy).

Při zahrnutí netržního pojistného je pořadí pojišťoven zachováno, snížil se jen rozdíl mezi Českou pojišťovnou a Kooperativou (510 miliónů). 700 miliónů ve prospěch PPF pak činí rozdíl mezi oběma skupinami.

Porovnání objemů pojistného u nejsilnějších pojišťoven (pouze tržní pojistné) v NŽP po jednotlivých čtvrtletích běžného roku ukazuje tabulka (pojistné v miliónech CZK, „%“ značí tržní podíl, poslední sloupec obsahuje pořadí):

Je zajímavé sledovat, jak se u jednotlivých pojišťoven mění objem pojistného v průběhu roku. U všech je sice nejsilnější počátek roku, ovšem rozdíl je v tom, jak hluboký je pokles v ostatních obdobích.

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články