PČS: Jednorázové životní pojištění by se mělo reportovat zvlášť


			PČS: Jednorázové životní pojištění by se mělo reportovat zvlášť
9.2.2011 Vývoj trhu

Lze si jen obtížně představit situaci, že by pojišťovny nezvládly přípravu na Solvency 2. Nicméně jde o tak rozsáhlou změna v regulaci pojišťoven, že úplný dopad na celé odvětví lze jen těžko odhadnout. V odpovědích na otázky webových stránek oPojištění.cz to konstatoval generální ředitel pojišťovny České spořitelny Petr Zapletal.

Jako jeden z mála také učinil první odhad nákladů, spojených se zaváděním Solvency 2. Jde o zajímavé číslo...


*Můžete odhadnout, jaké bude letošní tempo růstu předepsaného pojistného?


V oblasti běžně placeného životního pojištění očekáváme růst trhu do 5 %. V oblasti jednorázově placeného životního pojištění očekáváme stagnaci či mírný pokles.


*Vytvořili jste speciální týmy pro Solvency 2? A kolik je v nich lidí?


Pro implementaci Solvency 2 jsme zavedli systém projektového řízení. Pro realizaci jsme vytvořili projektový tým, složený z odborných pracovníků pojišťovny. Tento tým se skládá z 10 stálých členů.


*Na kolik vás opatření Solvency 2, které začne platit v roce 2013, přijde?


V tuto chvíli je obtížné stanovit přesně náklady na vlastní implementaci Solvency 2. Odhad nákladů se na základě provedené rozdílové analýzy pohybuje v rozměru desítek miliónů Kč.


*Je možné, že by některé české pojišťovny nezvládly přípravu na Solvency 2?


Na základě provedeného průzkumu provedeného v pojišťovnách v průběhu roku 2010 byla deklarovaná připravenost na aplikaci Solvency 2 relativně dobrá. Vlastní zavedení Solvency 2, resp. podmínky související s její implementací, bude navíc upraveno i v připravovaném novém zákonu o pojišťovnictví s účinností od 1. 1. 2012. Z tohoto pohledu si dovedeme jen obtížně představit situaci, že bychom nezvládli zavedení Solvency 2. Nicméně Solvency 2 je tak rozsáhlá změna v regulaci pojišťoven, že její úplný dopad na odvětví v tuto chvíli nelze zcela odhadnout.


*Myslíte, že bude dál pokračovat masivní prodej jednorázového životního pojištění? Zkresluje to podle vás trh, či nikoliv?


Jednorázově placené pojištění je nedílnou součástí trhu životního pojištění a lze očekávat obdobné objemy obchodu jako v loňském roce. Podle našeho názoru je nezbytné tento typ pojištění reportovat nejenom v součtu s běžně placeným pojistným ale i samostatně, aby si každý příjemce informace mohl udělat co nejpřesnější obrázek o vývoji trhu.


*A ještě pohled do vaší kuchyně. Na našich stránkách jsme citovali kvalifikovaného odborníka, který konstatoval, že kvalita výkazů, které předávají pojišťovny dohledu, byla v minulosti velmi pochybná. Proč tomu tak je? A jak lze za pomoci IT zajistit, aby všechna čísla skutečně seděla?


Pro zkvalitnění podkladů zpracovávaných pro dohled se v poslední době provedlo několik efektivních opatření.

Ze strany dohledu byl učiněn vstřícný krok spočívající v komunikaci a projednání plánovaných změn struktury dat. To má za následek zejména:

  • Při projednání se stanoví obsah pořadových údajů pro stanovení metodiky jejich sběru z databází pojišťoven;

  • Vytvoří se časový prostor na přípravu databází pojišťoven pro sběr a report těchto dat dozoru;

  • Dochází k souladu požadavků a užitku obou stran získaných na základě sestavených výkazů za celý pojistný trh;

  • Vlastní sběr je podporován IT systémy.

Pro zajištění kvality dat je proto rozhodující srozumitelná metodika a jasně definovaný obsah sledovaných dat. Důležitý je rovněž dostatečný časový prostor na sběr a přípravu těchto dat vykazujícími pojišťovnami.


Děkuji Vám za odpovědi,


Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS