Pojišťovna České spořitelny: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni

10.3.2011 Vývoj trhu

Evropský soudní dvůr včera označil segmentaci pojištěnců podle pohlaví jako diskriminaci a zakázal ji. Jak se k tématu vyjádřila Pojišťovna České spořitelny?

Rozhodnutí zrušit rozdíly mezi pojistnými sazbami pro muže a ženy jde proti přirozenému modelu segmentace klientů, které pojišťovny, a koneckonců všechny obchodní společnosti, provádí na základě společných znaků jednotlivých skupin v zájmu přizpůsobení svých produktů typickým skupinám klientů.

Důsledkem zrušení rozdílů bude především omezení flexibility produktů životního pojištění. Pojišťovna kvůli tomuto umělému zvětšení segmentů bude muset více zobecnit svou obchodní politiku a tím pádem dojde ke zhoršení podmínek pro některé skupiny klientů. V současné době se touto problematikou intenzivně zabýváme a hledáme vhodná řešení, která dopad na naše klienty co nejvíce zmírní.

Pojišťovna České spořitelny

Zdroj: PČS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články