Pojišťovnictví v roce 2014: Agra pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2014: Agra pojišťovna
24.1.2014 Vývoj trhu

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.

Na otázky odpovídá generální ředitel Agra pojišťovny, Ing. Marek Hrubý:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Agra pojišťovna působí na českém trhu od roku 2006, a pokud se ohlédnu za loňským rokem, musím konstatovat, že se z našeho pohledu jednalo o rok velmi úspěšný. Náš pojistný kmen opět výrazně vzrostl, a to zejména díky výborné spolupráci s makléři, a také tomu, jak trh přijal naše inovované produkty zaměřené na pojištění pro případ záplavy a vichřice. Rozšiřování kmene je pro nás velmi důležité, jelikož nám přináší lepší plošné rozložení rizika a související snížení nákladů na zajistné.

A protože je naše podnikání, na rozdíl od řady konkurenčních pojišťoven, založené na neziskovém vzájemnostním principu, uvítali jsme, že bylo zemědělcům našich služeb opět třeba. Výplata pojistného plnění za škody je nejlepší reklamou naší činnosti. Škod bylo opravdu hodně. Po klidnější zimě, s minimem škod vyzimováním, přišly do Čech vydatné jarní deště, které postupně nasytily půdu a způsobily rozsáhlé záplavy. A v době sklizně, kdy ale na řadě polí ještě stála voda z povodní, prošla přes naše území řada silných krupobitních vln. Ačkoliv byl počet škod ve sklizni velmi vysoký, náš tým zkušených likvidátorů, ve kterém zpravidla působí aktivní zemědělci, situaci dobře zvládl. Díky těmto odborníkům mohla sklizeň na poškozených polích během několika dnů pokračovat a pojistné plnění se rychleji objevilo na účtech klientů.

Co očekáváte v roce 2014?

Jako každým rokem, i letos budeme naslouchat našim klientům a vycházet vstříc jejich potřebám. Abych byl konkrétnější, na základě hojné poptávky se zabýváme možností pojištění sucha. V oblasti likvidací, která je pro nás zásadní, budeme pokračovat v přechodu na plně elektronické zpracování škod, čímž dosáhneme dalšího zrychlení této agendy. V neposlední řadě tu také máme nový Občanský zákoník, který přinesl změny v pojistných podmínkách a smlouvách. Ne všechny změny, které nový zákoník přinesl, se nám jeví jako nutné a účelné, ale musíme je akceptovat.

Náš výhled se nevztahuje pouze k začínajícímu roku. Zkušenosti naší mateřské instituce pracující již více než 60 let v tržním prostředí nám ukazují, jakým směrem by se naše činnost mohla dále ubírat. My jsme samozřejmě závislí na vývoji zemědělského sektoru, kterému se musíme v každé jeho fázi přizpůsobit a jeho potřebám sloužit. Z vývoje v okolních vyspělých zemích lze předvídat směr, kterým půjde zcela jistě i naše zemědělství, a který budou zemědělské pojišťovny akceptovat. Zcela zřejmě se ukazuje nutnost specializace pojišťovnictví na zemědělskou výrobu tak, aby nemohlo docházet k odlivu „zemědělských“ a dokonce „dotačních“ peněz do jiných oblastí komerčního pojištění. Kromě toho dokáží specializované pojišťovny hospodařit vyrovnaně a s minimálními správními náklady.

Agra pojišťovna

Zdroj: Agra pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články