Pojišťovnictví v roce 2014: AIG


			Pojišťovnictví v roce 2014: AIG
17.1.2014 Vývoj trhu

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.
Na otázky odpovídá generální ředitel AIG, Patrick Mahieu:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013? 

Rok 2013 hodnotím z pohledu AIG v České republice velmi pozitivně. Podařilo se dosáhnout vytyčených cílů, jak co se týká růstu našeho portfolia, tak klientské a makléřské spokojenosti, kterou jsme prověřovali již čtvrtým rokem a kde jsme opět dosáhli vynikajících výsledků.

Rok 2013 byl ale pro AIG také rokem inovací. Představili jsme, jako vůbec první pojišťovna v České republice, pojištění kybernetických rizik, které bylo reakcí na množící se útoky hackerů, a které si vysloužilo pozornost jak odborné, tak laické veřejnosti. Stále jsme jediní, kteří toto pojištění u nás nabízí.

Aktualizovali jsme i další produkty, např. pojištění odpovědnosti managementu nebo pojištění profesní odpovědnosti.

V průběhu roku jsme v AIG také pro naše obchodní partnery připravili několik nástrojů, které by jim měly pomoci s prodejem vybraných typů pojištění, zmíním například pojištění škod na životním prostředí nebo mezinárodní programy.

Co očekáváte v roce 2014?

Cíle AIG pro rok 2014 budou opět stát na čtyřech základních pilířích, kterými se dlouhodobě snažíme na pojistném trhu odlišit a ukázat tak naše výhody a přidanou hodnotu.

Prvním z nich je nabízet i nadále inovativní řešení s širokým spektrem výhod, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám našich klientů. Neustále tedy sledujeme trh a hledáme prostor pro zlepšení. Loni to bylo již zmíněné pojištění kybernetických rizik, letos se v AIG zaměříme na aktualizaci některých vybraných produktů.

Dalším pilířem je přímá komunikace se zkušeným týmem upisovatelů a likvidátorů. Zde opět navazujeme na naši tradici umožňit obchodním partnerům komunikovat přímo s našimi specialisty jak při nastavení nové smlouvy, tak při nejrůznějších úpravách stávajících smluv. Stejný postup nabízíme při řešení škod, kde budeme v případech, kde to je možné, pokračovat v řešení formou tzv. fast tracku, díky kterému se pro klienty minimalizuje doba výplaty pojistného plnění.

Poskytování špičkového servisu je pro AIG neméně významným pilířem. Chceme být i nadále pojišťovnou, na kterou se naši obchodní partneři mohou spolehnout, nastavovat procesy spolupráce jednodušší, nikoli složitější. Také v letošním roce bude AIG získávat zpětnou vazbu od svých obchodních partnerů a opět bude zjišťovat, čeho si na spolupráci cení a kde naopak vidí prostor pro zlepšení.

Posledním, ale neméně významným pilířem, je naše mezinárodní působnost a celosvětová síť poboček. AIG působí ve více než devadesáti zemích světa.Díky tomu dokážeme i našim partnerům v České republice pomoci expandovat na zahraniční trhy a pojistit jejich aktivity jednou smlouvou uzavřenou zde, v České republice.

AIG

Zdroj: AIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články