Pojišťovnictví v roce 2014: Česká asociace pojišťoven


			Pojišťovnictví v roce 2014: Česká asociace pojišťoven
24.1.2014 Vývoj trhu

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny i organizace s nimi spojené  na otázku, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.

Na otázky odpovídá generální ředitel České asociace pojišťoven, Ing. Tomáš Síkora:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Loňský rok představoval pro pojistný trh nejednu výzvu a to nejen z důvodu nutnosti čelit politické nestabilitě v České republice. Ekonomické výsledky odpovídaly pokračující stagnaci, která se projevila téměř ve všech produktových oblastech. Zpomalený růst předpisu životního pojištění již nestačil kompenzovat pokles v neživotním segmentu, způsobený tlakem na cenu a ekonomickou situací.

Z pohledu národní legislativy, byl uplynulý rok velice specifický, zejména v prvním pololetí. To bylo především ve znamení příprav na implementaci nového občanského zákoníku, projednávání novely zákona o zprostředkovatelích pojistných produktů či zavedení povinnosti odvodu pojišťoven 3% z přijatého pojistného povinného ručení do Fondu zábrany škod. Na evropské úrovni nás nejvíce zaměstnávala problematika implementace směrnice Solvency II nebo diskuse o úpravě směrnice IMD II, která bude významně měnit pravidla pro zprostředkování pojistných produktů.

Bylo–li první pololetí náročné z pohledu legislativního, pak nás v polovině roku opět postihly povodně. Svými důsledky a objemem škod sezařadily v novodobém pojišťovnictví ČR na třetí místo. Pojišťovny se s následky řádění živlů vypořádaly velmi dobře a věřím, že veřejnost význam kvalitního pojištění ocenila. Proto si jej dovolím hodnotit jako mimořádný rok, který zcela jistě ovlivní budoucnost trhu, jeho směřování i společenský význam.

Co očekáváte v roce 2014?

Vývoj pojišťovnictví bude pravděpodobně i v roce 2014 nadále zrcadlit ekonomickou i politickou situaci České republiky. Obecné prognózy sice naznačují velmi nepatrné oživení ekonomiky i mírný nárůst objemu mzdových prostředků, neočekáváme však radikální změnu v chování občanů i firem.

Významné změny očekáváme v souvislosti  s novými a upravenými evropskými směrnicemi v oblasti distribuce finanční produktů. V českém prostředí se pak hlavní změny objeví  v kontextu distribuce pojišťovacích produktů a ochrany spotřebitele či při zavádění pravidel nové evropské solventností regulace pojišťoven.

Nadále nás bude jistě zaměstnávat implementace nového občanského zákoníku a vyhodnocování jeho vlivu na pojistný trh i klienta. Zásadní událostí v příštím roce, a to nejen pro celý pojistný trh, bude programové prohlášení nové vlády na období jejího působení, zejména přístup k problematice návrhu tzv. „sektorové daně„ a vývoje politického rozhodnutí o jejím zavedení. Zvláštní daň pro vybrané skupiny podnikatelských subjektů, by tyto  sektory od jiných znevýhodnila a oslabila by dynamiku každého z těchto odvětví. V našem případě by tak přispěla k nezbytnému zvýšení cen pojistného, a tím i k vcelku kontraproduktivnímu snižování pojistné ochrany občanů. Přál bych si, aby nová politická rozhodnutí přinesla pro stimulaci pojistného trhu i pro jeho další rozvoj více pozitivních podmínek.

Česká asociace pojišťoven

Zdroj: Česká asociace pojišťoven

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články