Pojišťovnictví v roce 2014: Česká podnikatelská pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2014: Česká podnikatelská pojišťovna
30.1.2014 Vývoj trhu

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.

Na otázky odpovídá generální ředitel a předseda představenstva České podnikatelské pojišťovny, Ing. Jaroslav Besperát:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Uplynulý rok přes veškerou jeho náročnost hodnotím pozitivně. Pojišťovny se opět dokázaly vyrovnat s následky ničivých povodní a letních bouří. Likvidace škod byla pro nás všechny náročnou, ale velmi dobře zvládnutou zkouškou. V těchto nelehkých situacích jsme obstáli zejména díky dobře nastaveným likvidačním systémům a vysoké profesionalitě všech zaměstnanců. Mnoho úsilí jsme věnovali také implementaci nového občanského zákoníku. Museli jsme upravit veškeré námi nabízené produkty, a to jak po stránce pojistně-technické, tak i po stránce legislativní. V praxi to znamenalo přepracovat u nabízených produktů všeobecné a doplňkové pojistné podmínky, související formuláře i interní metodiky. V neposlední řadě bylo třeba proškolit všechny firemní zaměstnance a pojišťovací zprostředkovatele. Příprava nebyla lehká, ale nakonec jsme vše úspěšně zvládli.

Jsem rád, že naší firmě se dlouhodobě daří a na výsledcích je to vidět. Splnili jsme předepsané pojistné i zisk, což nebyl jednoduchý úkol. Patříme mezi tři největší hráče na trhu v povinném ručení a v portfoliu máme dnes více než milion pojištěných vozidel. Naše nabídka zaujala také odbornou porotu v soutěži Fincentrum Banka roku. Vítězství ČPP v kategorii Autopojištění považuji za mimořádný úspěch loňského roku a velice si tohoto ocenění vážím. Výrazně se nám dařilo v majetkovém i v životním pojištění, kde jsme dokonce dosáhli téměř šestiprocentního růstu v klíčových ukazatelích. Za těmito úspěchy stojí mnoho úsilí všech zaměstnanců firmy. Proto bych rád využil této příležitosti a poděkoval nejen svým kolegům, ale také našim zprostředkovatelům za každodenní náročnou práci, díky níž si budujeme dobré jméno u našich klientů a trvale posilujeme naši pozici na trhu.

Co očekáváte v roce 2014?

Rok 2014 se ponese ve znamení změn, hledání a zavádění nových metod a postupů. Budeme se dále rozvíjet zejména v oblasti poskytovaného servisu. Očekávám, že přímá komunikace klienta s pojišťovnou nebo pojišťovacím poradcem bude díky technickému pokroku rychlejší a jednodušší, a tím nepochybně dokonalejší. Nejen pro obor pojišťovnictví bude největší výzvou tohoto roku jistě nový občanský zákoník a s ním související uvedení do praxe. Jak jsem již zmínil, v ČPP jsme se na účinnost této zásadní normy dlouhodobě připravovali. To nejnáročnější nás však teprve čeká. Musíme být připraveni na různé varianty praktických otázek, které mohou nastat, a to za situace, kdy nikdo neví, co praxe přinese. Jsem však optimista a svým lidem i firmě věřím, nepochybuji o tom, že nastávající rok úspěšně zvládneme.

Česká podnikatelská pojišťovna

Zdroj: Česká podnikatelská pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články