Pojišťovnictví v roce 2014: Česká pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2014: Česká pojišťovna
28.1.2014 Vývoj trhu

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.

Na otázky odpovídá generální ředitel České pojišťovny, Jaroslav Mlynář:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Nedávno uplynulých dvanáct měsíců přineslo pojišťovnám mnoho zásadních událostí. Nově jsme se museli přizpůsobit „unisex“ prostředí, které nám nařizuje genderová směrnice EU. Co se týká regulace jako takové, současným trendem je bezesporu neustále rostoucí objem požadavků, směrnic a kontrol. Nejsme však zrovna šťastní z toho, že tyto mechanismy jsou převážně formální a nesoustředí se na to, na co by se měly koncentrovat v první řadě, tj. na schopnost pojišťoven v dlouhodobém horizontu dostát svým závazkům vůči klientům. Regulatorní požadavky navíc přinášejí velkou pracnost, zvyšují nákladovost pojišťoven a konzumují kapacity, které by měly být věnovány spíše zákazníkům.

Aby administrativy spojené s legislativou nebylo málo, po celý rok jsme se intenzivně připravovali na změny v souvislosti se zavedením nového občanského zákoníku. Tato stěžejní novela přináší jako každá novinka celou řadu zlepšení a současně i určité obtíže. Pro pojišťovny je to především větší administrativní zátěž. Museli jsme věnovat spoustu času a úsilí, abychom požadavky nové normy zapracovali do stovek produktových variant, adekvátně upravili všeobecné a doplňkové podmínky, ostatní smluvní dokumenty či procesy likvidace. Nicméně je třeba říci, že nový občanský zákoník je určitě krokem správným směrem. Zavádí daleko větší ochranu spotřebitele a činí proces sjednání pojistné smlouvy transparentnějším.

Velkou výzvou pro všechny pojišťovny nabízející majetkové pojištění pak byly povodně, které začátkem června zasáhly prakticky celé území České republiky. Česká pojišťovna je na tyto situace velmi dobře připravena. Máme řadu historických zkušeností s likvidací kalamit katastrofického rozsahu a můžeme tak našim klientům rychle pomoci. Likvidace povodňových škod byla letos naší nejvyšší prioritou. V rámci speciálního kalamitního režimu měla Česká pojišťovna v terénu stovky zaměstnanců, nejvíce v celé její moderní historii. Mohu být oprávněně hrdý na své kolegy. Díky jejich enormnímu nasazení a vysoké profesionalitě byla do jednoho měsíce od výskytu povodně naprostá většina nahlášených pojistných událostí prohlédnuta. Česká pojišťovna přitom musela řešit více než 20 000 škod z velké vody, zdaleka nejvíce z tuzemských pojišťoven.

Co očekáváte v roce 2014?

Pokud jde o oblast pojištění motorových vozidel, očekávám další stabilizaci povinného ručení, které se v minulosti dostalo za hranici rentability. Po letech cenových válek se český pojistný trh nyní začíná chovat zodpovědně a v cenách autopojištění je již vidět růstová tendence. Přispěla k tomu i dříve zmíněná novela občanského zákoníku, která opouští dosavadní pojetí náhrad škod na zdraví stanovených na základě bodové vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. To bude v následujících letech v oblasti odpovědnostního pojištění znamenat nárůst výše škod, který se samozřejmě musí promítnout i do ceny pojištění. Klienti tedy budou platit více, v konečném důsledku ale získají v případě pojistné události spravedlivější odškodnění.

Fenoménem českého trhu životního pojištění v posledním období je stále dominantní postavení produktů zabezpečujících klienty takřka výlučně pro případ úrazu. Nemoci přitom ohrožují zdraví a životy lidí mnohem častěji než úrazy. Přesto je dnes přibližně 8 z 10 korun, které klienti vynaloží na osobní zabezpečení, určeno na úrazové pojištění. Vzhledem k těmto faktům bych očekával, že se trh bude v budoucnu více specializovat na komplexní zajištění rizik spojených s výpadkem příjmu a potřebou mimořádných výdajů nejenom v důsledku úrazu, ale zejména z důvodu nejrůznějších nemocí.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články