Pojišťovnictví v roce 2014: ING pojišťovna


			Pojišťovnictví v roce 2014: ING pojišťovna
23.1.2014 Vývoj trhu

Jako každý rok jsme oslovili pojišťovny s otázkou, jaký byl minulý rok a co očekávat od roku nastávajícího. V platnost vešel nový Občanský zákoník, který jistě způsobí mnoho změn. Velkou úlohu v dalším vývoji bude mít také již schválená klíčová reforma Solvency II, která bude mít dopady na samotné fungování pojišťoven.

Na otázky odpovídá generální ředitelka ING pojišťovny, Renata Mrázová:

Jak hodnotíte uplynulý rok 2013?

Rok 2013 byl především prvním rokem nové penzijní reformy, která se ukázala jako fiasko. Bohužel se naplnily naše obavy, že druhý pilíř nedosáhne původně očekávaného zájmu ze strany klientů. Ač by se mohlo zdát, že nás to těší, protože jsme se jako jedni z mála do druhého pilíře nezapojili, opak je pravdou. Neúspěch druhého pilíře totiž výrazně zahýbal s důvěrou lidí v celý penzijní systém, takže ani velká část spořitelů ve třetím pilíři nenavýšila své příspěvky tak, aby v souladu s novým parametrickým nastavením systému dosáhla na daňové optimium či alespoň na státní příspěvek. Lidé jsou plni nedůvěry a raději vyčkávají, co přinese letošní rok a jak se k reformě, která je v mnoha ohledech považována za nefunkční, postaví nová vláda.

Co se týče životního pojištění, trh dlouhodobě více méně stagnuje, kopíruje ekonomickou situaci a vyšší míru nezaměstnanosti. Zároveň ale loňský rok potvrdil dva trendy, které jsou potěšující. Prvním je ústup jednorázových pojištění a posílení pozice běžně placeného pojištění; to mnohem lépe odpovídá podstatě životního pojištění. Zároveň je nejen v našem portfoliu, ale i na celém trhu vidět, že roste obliba tradičního pojištění, které kryje především rizika, a ustupuje se od pojištění jako formy spoření.

Je třeba dodat, že rok 2013 byl také výrazně poznamenán legislativními změnami. Některé pojišťovny museli kvůli genderové směrnici podstoupit kompletní přecenění produktů a všechny pojišťovny se také musely popasovat s novým občanským zákoníkem. Pro všechny to znamenalo samozřejme dodatečné náklady v podobě investic do nových procesů a nových tiskopisů a spoustu práce, na kterou nebylo příliš času.

Na druhou stranu zvyšující se regulace znamená jasnou snahu o to, aby klienti lépe rozuměli tomu, co si kupují, a aby se eliminovaly situace, kdy si pořizují produkty, které nepotřebují a které jsou pro ně příliš drahé a nevýhodné. Trend tzv. need based selling, tedy prodej dle konkrétních potřeb a situace klienta, se určitě a konečně bude dále prohlubovat i v roce 2014.

Co očekáváte v roce 2014?

Jsem přesvědčena, že rok 2014 žádné dramatické změny ani v oblasti penzí, ani životního pojištění nepřinese. Zajímavé bude, co s reformou, která zůstala na půl cesty, udělá nově nastupující vláda a s jakou novou penzijní strategií přijde. V oblasti životního pojištění bude i nadále probíhat narovnávání prodejních postupů, klienti budou čím dál více bráni jako partneři, bude pokračovat potírání nekalých praktik, jakými jsou misselling a přesmluvňování, a je možné, že se vrátí do hry zákon číslo 38, který chtěl zásadním způsobem posílit regulaci pojistného sektoru, zejména práce zprostředkovatelů. Rok 2014 může být tedy zlomový z hlediska kvality prodejů, což by řada z nás samozřejmě uvítala. A doufám, že bude pokračovat i odklon od investičního životního pojištění a více se bude pojistný trh zaměřovat na tzv. návrat ke kořenům – prodej krytí pojistných rizik, což je přece podstata našeho businessu.

ING pojišťovna

Zdroj: ING pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články