Polsko: Pojistný trh vyčíslený v polské měně rostl, ale v eurech klesal


			Polsko: Pojistný trh vyčíslený v polské měně rostl, ale v eurech klesal
21.3.2012 Vývoj trhu

Analýzou tržních údajů roku 2011  nedávno publikovaných polským dohledem nad finančními trhy (KNF), byly zaznamenány velmi dobré výsledky v polské měně PLN u obou segmentů pojištění (životní a neživotní) týkající se hrubého předepsaného pojistného. Polští pojistitelé fungující minulý rok vybrali 57,15 mld. PLN. Tento výsledek byl o 5,5 % lepší než předcházející rok. V eurech kvůli depreciaci polské měny (polský zlotý) pojistný trh nezaznamenal růst v upsaném pojistném: 12,9 mld. eur reprezentuje pokles o 5,4 %.

V roce 2011 pojistitelé v segmentu životního pojištění vybrali 32 mld. PLN na pojistném. To znamená růst o 1,4 % ve srovnání s rokem 2010. V tu samou dobu bylo 26 mld. PLN zaplaceno na pojistném plnění, což je o 15,3 % více než rok před tím. Navzdory nepříznivému ekonomickému prostředí v Evropě byla zaznamenána velká dynamika v hrubém upsaném pojistném v oblasti investičního životního pojištění: růst činil meziročně 27 %.

Pojistné nároky meziročně klesly o 3 %. Pojištění motorových vozidel včetně povinného ručení zůstává nejvýznamnější součástí neživotního segmentu, generujícím více než čtvrtinu příjmů pojistného trhu (14.4 mld. PLN). V majetkovém segmentu pojistitelé vybrali na hrubém upsaném pojistném 4.8 mld. PLN, což je o téměř 16 % více než předcházející rok.  V součtu 83 % celkových uplatňovaných pojistných nároků vyplacených pojistiteli v neživotním pojištění bylo spojeno s majetkovým pojištěním a pojištěním motorových vozidel.

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS