Postavení menších pojišťoven na českém trhu v roce 2012


			Postavení menších pojišťoven na českém trhu v roce 2012
15.4.2013 Vývoj trhu

Menší pojišťovny hrají nezastupitelnou úlohu na pojistném trhu, a to i přes mírný pokles jejich souhrnného podílu. Byl dán především ztrátou v oblasti ŽP, konkrétně v jednorázech. Jde tedy jen o „optické zhoršení“. Existence menších pojišťoven je pozitivní zprávou především pro zákazníky, protože tyto společnosti jsou obecně pružnější vůči jejich potřebám. Mohou se tak věnovat produktům nebo segmentům, které nejsou pro jejich větší konkurenty zajímavé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tržního podílu většího než 1% dosáhly v roce 2012 tyto pojišťovny: 11. AXA ŽP (2 621 milión, 1,9 %), 12. Cardif (2 477 miliónů, 1,8 %), 13. MetLife Amcico (1 957 miliónů, 1,4 %) a 14. AEGON (1 412 miliónů, 1 %). Ztráta na TOP10 je tak zhruba 3 miliardy pojistného (více než dvojnásobek) a tak „elitní“ desítka nejspíš zůstane ve stejném složení. Nepronikne do ní ani subjekt vzniklý spojením pojišťoven MetLife Amcico a Aviva, který se stane nejspíš „největší malou pojišťovnou“ (téměř 3 miliardy pojistného, tržní podíl 2%).

Menší pojišťovny ztrácely především v ŽP. Ovšem ani v NŽP nebyla jejich situace jednoduchá, jak dokládá i následující přehled.

Mezi nejlepších deset v NŽP patří z menších společností tyto: 8. Cardif (2 035 miliónů, 3 %), 9. Slavia (714 miliónů, 1,1 %) a 10. Triglav (680 miliónů, 1 %). Další pojišťovny dosáhly nižšího tržního podílu než 1 %. Menší pojišťovny jako celek posilovaly v pojištění vozidel (POV a HAV) a oslabovaly v pojištění podnikatelů. Do vývoje na trhu POV zasáhly před časem především rozpoutáním „závodu“ ve snižování sazeb. Situace došla tak daleko, že nynější ceny jsou dlouhodobě neudržitelné. Paradoxně to však ohrožuje právě menší pojišťovny. Jejich větší konkurenti jsou totiž lépe schopni vyrovnávat ztráty.

V ŽP menší pojišťovny jako celek oslabily.

Mezi elitní desítku v ŽP patří jen 9. AXA ŽP (2 570 miliónů, 3,6 %). Přes 1% tržního podílů mají dále tyto pojišťovny: 11. MetLife Amcico (1 770 miliónů, 2,5 %), 13. AEGON (1 412 miliónů, 2 %) a 14. MetLife (Aviva) (913 miliónů, 1,3 %). MetLife Amcico společně s Avivou tak mohou získat v ŽP přes 3,5 %, což by mohlo stačit na 9.-10. místo v žebříčku ŽP.

Kateřina Lhotská, NESS Czech

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články