Postavení ostatních pojišťoven v 1. čtvrtletí 2011


			Postavení ostatních pojišťoven v 1. čtvrtletí 2011
4.6.2011 Vývoj trhu

Menší pojišťovny hrají stále čím dál větší úlohu na pojistném trhu. Zatímco v ŽP je jejich souhrnný podíl v podstatě konstantní, v NŽP po rychlém loňském růstu opět podíl propadl na úroveň ze začátku roku 2010. Z hlediska výsledků běžného roku posílily tyto pojišťovny v celkovém pojistném (o téměř 3 miliardy, +21,4 %), v NŽP (+1,6 miliardy, +21,6 %) a v ŽP (+1,4 miliardy, +21,2 %).

 

Z této skupiny mají největší podíl pojišťovny AXA-ŽP – 1,8% (její neživotní „sestra“ dosahuje výrazně menších objemů) a Cardif – 1,3%. Ostatní pojišťovny mají podíl menší než 1 % (pojišťovna MetLife Amcico svoje výsledky nedodala). Největšího relativního růstu dosáhly pojišťovny Aviva (+79,7%), Evropská cestovní (o 63,5 %) a Slavia (o 46,2 %).

V NŽP stojí za zmínku postavení těchto pojišťoven: 8. Cardif – 2,1%, 10. Triglav – 0,8%, 11. Slávia – 0,8% a 12. Hasičská vzájemná pojišťovna – 0,6%. Mediálně velmi známá pojišťovna Direct je až 20. s podílem 0,4%. Nejvíce relativně rostly pojišťovny Evropská cestovní (o 63,5 %), Slavia (o 46,2 %) a HDI (o36,5 %).

V ŽP jsou menší pojišťovny zastoupeny takto: 9. AXA-ŽP – 3,8 %, 11. Aviva – 2,0 % a 13. AEGON – 1,5 %. Nejvíce relativně rostly pojišťovny Aviva (o 79,7 %) a Victoria (o 39 %).

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články