Postavení pojišťoven po roce 2010 - Pojišťovna České spořitelny


			Postavení pojišťoven po roce 2010 - Pojišťovna České spořitelny
21.2.2011 Vývoj trhu

Pojišťovna ČS zaznamenala proti 3. čtvrtletí ve svém postavení výraznou změnu. Posunula se v celkovém pořadí pojišťoven na 5. místo, když v průběhu roku byla až 7.

V ŽP drží po celý rok 3. pořadí a výrazně se přibližuje druhé Komerční pojišťovně (rozdíl je již jen něco přes 0,2%b, což odpovídá pojistnému ve výši 170 miliónů).

Od počátku roku průběžně rostl podíl pojišťovny na trhu, stejně jako podíl v ŽP (viz tabulka), ke zlomu došlo až v posledním čtvrtletí, kdy tento ukazatel Pojišťovně ČS poprvé po dvou letech klesl (hlavně díky výraznému navýšení pojistného ze strany České pojišťovny a tedy relativnímu poklesu u ostatních pojišťoven).

Její výraznou výhodou je možnost využívat širokou síť přepážek České spořitelny, která dokáže oslovovat velké množství potenciálních klientů kombinací několika finančních produktů včetně pojistných. Pojišťovna ČS provozuje smíšenou pojišťovací činnost se zanedbatelným podílem v NŽP a člen skupiny VIG.

 

Vedle Komerční pojišťovny patřila Pojišťovna ČS k nejvíce rostoucím společnostem. Na rozdíl od svého konkurenta však svoji pozici posiluje oběma typy pojistného – běžným i jednorázovým. V průběhu roku rostlo výrazněji jednorázově placené pojistné, v posledním čtvrtletí byl však zaznamenán vyšší růst běžně placeného. Neznamená to však, že by se růst jednorázů zastavil. Došlo pouze k tomu, že se hodnota ke konci roku 2010 porovnávala s poměrně vysokou hodnotou ke konci roku 2009, kdy došlo k vysokému růstu jednorázů mezi po sobě následujícími čtvrtletími. Nicméně stále přetrvává nevýhodná struktura pojistného, kdy podíl jednorázů je příliš vysoký (51,6%).

Na rozdíl od ostatních bankopojišťoven je ovšem pro Pojišťovnu ČS příznivé to, že i růst v běžně placeném pojistném je poměrně výrazný (meziročně o 950 miliónů, což je růst o 30,1 %). Očekávaný výpadek jednorázů by tedy měl její tržní podíl ovlivnit méně, než v případě jejich konkurentů.

Pojišťovna ČS nepřišla s žádnou zásadní produktovou novinkou a upozornila na sebe především jarní a podzimní kampaní pro svoji „vlakovou loď“ – pojištění FLEXI.

Pojišťovna již v 1. čtvrtletí inovovala svůj web.

Pojišťovna České spořitelny - vývoj podílu na trhu

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články