Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Česká podnikatelská pojišťovna


			Postavení pojišťoven v 1. pololetí 2012: Česká podnikatelská pojišťovna
7.11.2012 Vývoj trhu

ČPP provozuje smíšenou pojišťovací činnost s velkou převahou NŽP, přestože podíl ŽP (nyní 32,3%) mírně roste. Je členem skupiny VIG. Ve 2. čtvrtletí roku 2010 sice klesla ze 7. na 8. místo v pořadí pojišťoven s největším podílem na trhu, ovšem už po 1. čtvrtletí letošního roku se vrátila zpět. Pojišťovna soustavně roste. Od roku 2005 jsme nezaznamenali jediný rok, kdy by došlo v jejím případě k poklesu. Dočasnou ztrátu pozice tak musíme přičíst především rychlejšímu růstu jiných pojišťoven, především díky jednorázům. Nyní, po jejich ústupu, se tak ČPP vrátila zpět na svoji původní pozici.

 

ČPP má, podobně jako i ostatní pojišťovny, tradičně výrazně lepší první polovinu roku. Zajímavostí je, že až na malé výjimky se prakticky ve všech čtvrtletích meziročně zlepšovala.

Jak už bylo konstatováno, ČPP se více orientuje na NŽP. Zajímavou pozici má především v POV, kde je dokonce „trojkou“ trhu. S tím příliš nekoresponduje její slabší postavení v HAV. Je to dáno tím, že velkou část kmene tvoří klienti z menších měst a venkova, kde je zájem o HAV přeci jen menší než ve větších městech. Po 1. pololetí 2012 drží ČPP v NŽP stabilně pátou pozici. Není bez zajímavosti, že i v této oblasti pravidelně od roku 2005 roste a to i v letech, kdy celý trh klesal.

 

Opět se opakuje známý obrázek i od jiných pojišťoven, kdy dosahují v 1. pololetí výrazně lepších výsledků než ve 2. Je zřetelné také určité pozastavení růstu na přelomu let 2010 a 2011, které však bylo jen dočasné.

V ŽP má ČPP o něco horší postavení, když po 1. pololetí 2012 uzavírá první desítku nejsilnějších pojišťoven. Tuto pozici drží již několik let. Souvisí to jednak s orientací na NŽP a také s již zmiňovanou skladbou kmene. Přesto i zde soustavně roste a podobně jako v NŽP od roku 2005 nezaznamenala ani jeden meziroční pokles. Podstatnou část objemu tvoří jednorázy. Jejich podíl je vyšší než 50%. Ovšem vzhledem k tomu, že v nich nedosahuje vysokých hodnot, daří se jí tento stav dlouhodobě držet. Je to dáno také tím, že velkou většinu z nich tvoří mimořádné pojistné navázané na běžně placené smlouvy, kde nejsou výkyvy v objemech tak velké.

 

Přestože ČPP v jednotlivých čtvrtletích obsazovala zpravidla postavení mimo nejlepší desítku, v hodnocení za běžný rok, to nakonec vždy na 10. místo stačilo.

ČPP na jaře podpořila prodej svého POV, když při jeho sjednání poskytla navíc zdarma cestovní pojištění. V NŽP pak před letní sezónou inovovala svoje pojištění nemovitostí a staveb pod názvem DOMEX. Novinky se však týkaly i ŽP. Došlo k inovaci produktu IŽP pod názvem EVOLUCE. Změny se týkají především zrušení některých výluk (například když došlo k pojistné události v souvislosti s psychickou poruchou).

ČPP také ve spolupráci se svojí partnerskou Kooperativou otevřela budovu nové centrály v Karlíně. Na této informaci by nebylo nic výjimečného, kdyby se nejednalo o stavbu, které byla vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa.

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články