Postavení pojišťoven v roce 2012: Česká podnikatelská pojišťovna


			Postavení pojišťoven v roce 2012: Česká podnikatelská pojišťovna
5.4.2013 Vývoj trhu

ČPP provozuje smíšenou pojišťovací činnost s velmi výraznou převahou NŽP, když podíl ŽP v jejím případě za poslední čtvrtletí mírně klesl na 30,9% (z 32%). Je členem skupiny VIG. Po poklesu na 8. místo v pořadí pojišťoven podle podílu na trhu ve 2. čtvrtletí roku 2010 se po 1. čtvrtletí letošního roku vrátila zpět na místo 7., které drží doposud. Pojišťovna soustavně roste. Od roku 2005 jsme nezaznamenali jediný rok, kdy by došlo v jejím případě k poklesu. Dočasnou ztrátu pozice tak způsobil rychlejší růst jiných pojišťoven, především díky jednorázům. Nyní, po zmenšení jejich vlivu, se ČPP vrátila zpět na svoji původní pozici.  

 

ČPP má, podobně jako ostatní pojišťovny, tradičně výrazně lepší první polovinu roku. Až na malé výjimky (1. čtvrtletí 2010 a 2012) se za poslední tři roky prakticky ve všech čtvrtletích meziročně zlepšovala.
Jak už bylo konstatováno, ČPP se více orientuje na NŽP, kde drží stabilně 5. pozici již od roku 2008. Zajímavou pozici má především v POV, kde je dokonce stabilní „trojkou“ trhu. V HAV je však její postavení slabší, přestože i v této oblasti se v poslední době zlepšuje. Je to dáno tím, že velkou část kmene tvoří klienti z menších měst a venkova, kde je o HAV menší zájem než ve větších městech.

Opět se opakuje známý obrázek, kdy pojišťovna dosahuje v 1. pololetí výrazně lepších výsledků než v pololetí 2. Je zřetelný také určitý dočasný pokles na přelomu let 2010 a 2011. Nicméně ČPP v NŽP od roku 2005 ani jednou v hodnocení za celý rok neklesla a to ani v letech, kdy celý trh ztrácel.

V ŽP má ČPP o něco horší postavení, když za rok 2012 uzavírá první desítku nejsilnějších pojišťoven. Souvisí to jednak s orientací na NŽP a také s již zmiňovanou skladbou kmene. Přesto i zde soustavně roste a podobně jako v NŽP od roku 2005 nezaznamenala ani jeden meziroční pokles v hodnocení celého roku. Podstatnou část objemu pojistného tvoří jednorázy, jejichž podíl přesahuje 47%. Vzhledem k tomu, že velkou většinu z nich (zhruba 85%) tvoří mimořádné pojistné navázané na běžně placené smlouvy, je pravděpodobnost velkých propadů objemu pojistného menší.

Opět můžeme sledovat obvyklé rozložení pojistného v rámci roku, kdy pojišťovna dosahuje větších objemů již v 1. pololetí. Překvapením je, že v roce 2012 bylo nejslabším obdobím 4. čtvrtletí, které bývalo dříve naopak jedním ze silnějších.

ČPP na jaře podpořila prodej svého POV, když při jeho sjednání poskytla navíc zdarma cestovní pojištění. Na podzim pak modifikovala svoji nabídku o automatické připojištění zdarma proti záplavě a povodni. V samotném závěru roku pak připravila speciální nabídku pojištění pro nové vozy KIA. V NŽP pak před letní sezónou inovovala svoje pojištění nemovitostí a staveb pod názvem DOMEX.

Novinky se týkaly i ŽP. Došlo k inovaci produktu IŽP pod názvem EVOLUCE. Změny se týkají především zrušení některých výluk (například když došlo k pojistné události v souvislosti s psychickou poruchou). V souvislosti s ukončením platnosti výjimky z antidiskriminační směrnice podnítila zvýšení zájmu žen o pojištění podle původních podmínek. Konkrétně šlo o slevovou akci na pojištění rizika smrti.

V oblasti služeb nabídla ČPP uživatelům tzv. „chytrých telefonů“ aplikaci s názvem Smart ČPP. Aplikace je zaměřena především na poskytování asistenčních a informačních služeb, tedy na oblast, kterou klienti spíše ocení. Asistence spočívá především v pomoci při nahlášení škody v případě nehody nebo poruchy vozidla s podporou pořízení fotodokumentace. Další služby pak souvisí s odtahem nepojízdného vozidla apod. Aplikace dále umožňuje sledovat stav likvidace pojistné události a získávat některé další informace.

ČPP také ve spolupráci se svojí partnerskou Kooperativou otevřela budovu nové centrály v Karlíně. Na této informaci by nebylo nic výjimečného, kdyby se nejednalo o stavbu, které byla vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa.

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články