Postavení pojišťoven v roce 2012: Česká pojišťovna


			Postavení pojišťoven v roce 2012: Česká pojišťovna
6.4.2013 Vývoj trhu

Česká pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou v NŽP a je dominantní pojišťovnou v rámci Generali PPF Holdingu B. V. (který v rámci této analýzy označujeme za skupinu PPF – viz zkratky). Podíl ŽP na celkovém objemu pojistného činí v jejím případě 39,6% a meziročně mírně klesl (z 40,2%). Ovšem v minulosti byl často i výrazně menší (nejmenší v roce 2006 34,8%), nebo naopak vyšší (v roce 2010 42,7%).

Jedná se o pojišťovnu, která měla před rokem 1989 monopolní postavení a ještě v průběhu 90. let byla rozhodujícím určovatelem dění na našem pojistném trhu a naprosto dominantní pojišťovnou. Pozici nejsilnější společnosti na trhu stále drží a nebyla o ni dosud nikdy připravena. Trvale ji ovšem oslabuje a náskok na nejbližšího konkurenta – Kooperativu – se stále snižuje (2005 – 15,8%, 2006 – 13,4%, 2007 – 11,5%, 2008 – 10,3%b, 2009 – 8,1%b, 2010 – 7,9%b, 2011 – 5,7%b, 2012 – 4,7%b). Její postavení lídra může tak být v blízké budoucnosti ohroženo. Česká pojišťovna nejvíce ztrácí především v pojištění vozidel (v POV ztratila od roku 2005 téměř polovinu pojistného, v HAV více než třetinu) a dále v ŽP (šestinu pojistného). Oslabování v POV může mít závažné dopady i do ostatních segmentů pojištění. Postavení a činnost pojišťoven jsou totiž vnímány většinou veřejnosti právě prostřednictvím tohoto produktu.

Česká pojišťovna si je vědoma nebezpečí ztráty pozice lídra a proto v loňském roce vyhlásila cíl vrátit se k tržnímu podílu 30%. Tento záměr však nebyl zasazen do času a tak se můžeme jen konstatovat, že po roce se klesající trend zastavit nepodařilo, byť došlo k jeho mírnému zpomalení. Jestli je to předzvěst změny, nelze zatím určit. Již po 2. čtvrtletí jsme konstatovali zpomalení poklesu, které ovšem bylo následně vystřídáno jeho opětovným zrychlením. K dosažení vyřčeného cíle má však Česká pojišťovna stále hodně daleko. Vývoj na celkovém trhu nejlépe dokumentuje následující přehled.

 

 

Tabulka dokládá, že oslabování České pojišťovny je, až na výjimky, soustavné. Růstu bylo dosaženo jen v obdobích, kdy se nárazově orientovala na jednorázově placené ŽP. Jednalo se o komerčně úspěšné nabídky, které dokázaly výsledky výrazně zlepšit. Ovšem vzhledem k tomu, že se těmto typům produktů pojišťovna nevěnuje soustavně, nepodařilo se vysoké objemy pojistného v následujícím roce obhájit, což znamenalo naopak následný hluboký propad.

V NŽP však k takovým výkyvům nedochází. Stejně jako v celkovém hodnocení, tak i zde Česká pojišťovna trvale ztrácí. Od roku 2005 dosahovala vždy horší meziroční změny než trh (hlubší pokles než trh, nebo menší růst, než celého trhu).

Přehled názorně ukazuje, že se pojišťovně nepodařilo růst ani v jednom čtvrtletí, přičemž většího objemu pojistného dosahuje v 1. pololetí. Postupně se však daří trend ztráty pojistného zpomalovat. Jestli dojde i k jeho obratu je v tuto chvíli těžké předpovídat, nicméně vše ukazuje na to, že to nejspíš ještě nějakou dobu potrvá. Příznivě by to mohla ovlivnit změna trendu z klesajícího na růstový v pojištění vozidel (především v POV). Stále ovšem není jisté, jestli k ní skutečně dojde a ještě větší pochybnosti panují také kolem toho, jak bude případná změna výrazná.

V ŽP je situace jiná. Česká pojišťovna tu dominuje méně a občas již dokonce přenechala pozici lídra jiné pojišťovně. ŽP je také oblast, kde jí nejvíce hrozí, že o svoji postavení lídra přijde. Vzhledem k poměrně vysokému zastoupení jednorázů u jejích největších konkurentů, by však nejspíš nešlo o ztrátu trvalou. Pravděpodobně bychom byli svědky „jen“ častějšího střídání pozic.

Pro ŽP platí podobné, co pro celkové výsledky. Soustavný pokles, který je nárazově střídán růstem, za kterým stojí komerčně úspěšná nabídka jednorázově placeného ŽP. Ovšem vzhledem k nepravidelnosti těchto aktivit, dochází v následujícím roce k o to hlubšímu propadu.

Postupné oslabování pozice České pojišťovny má celou řadu příčin. Jmenujeme alespoň některé. Jednak je to přirozené rozmělňování trhu po ztrátě výsadního postavení. České pojišťovně se soustavně přirozeně zmenšují kmeny získané v období monopolu a dominance a nedaří se jí tyto ztráty vyrovnávat novou produkcí. Svoji roli sehrála také cenová válka v POV. Ovšem není to jediné vysvětlení poklesu. Trh v POV klesl oproti roku 2005 „jen“ na 90%, zatímco Česká pojišťovna oslabila téměř na polovinu. Nepříznivě se také projevuje absence prodejního bankovního kanálu a to především v ŽP. Skupina PPF sice spustila novou retailovou banku (AIR Bank), ovšem její filozofie je diametrálně odlišná od filozofie České pojišťovny a tak si je možné případnou spolupráci jen těžko představit. Navíc vše ovlivňuje i připravovaná změna majetkových poměrů ve skupině. V té souvislosti není možná bez zajímavosti skutečnost, že AIR Bank má zaregistrovanou ochrannou známku AIR Insurance.

Ve 2. čtvrtletí Česká pojišťovna inovovala svoje občanská pojištění majetku a domácnosti. Vedle zjednodušení pro klienty obsahují i některá nová připojištění reagující na změny životního stylu, nebo na větší četnost katastrofických jevů. Rozšířila také svoje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Ve variantě Premium jsou jeho součástí krytí živelných rizik a střetu se zvěří a dále také riziko odcizení.

Pojišťovna také některé služby inovovala nebo nabídla úplně nové. Svoji aplikaci pro tzv. chytré telefony pro hlášení škod rozšířila i o možnost nahlášení majetkové škody. Dále také rozšířila funkčnost své klientské zóny a upravila ji tak, aby byla použitelná i na mobilních zařízeních. Česká pojišťovna také založila společně s Europ Assistance novou asistenční společnost ČP ASISTENCE. Slibuje si od ní především zlepšení asistenčních služeb, což, jak předpokládá, ocení hlavně klienti. Zpočátku se omezovaly jen na asistenci spojenou s pojištěním vozidel, postupně došlo k rozšíření na majetková pojištění, životní pojištění a před koncem roku i na cestovní pojištění.

Česká pojišťovna také zahájila proces postupné změny konceptu svých poboček. Jedná se o změny designu, větší využití moderních technologií a další novinky s cílem působit na klienta méně formálně.

Česká pojišťovna se systematicky věnuje odhalování pojistných podvodů. Mezi pojišťovnami, které informují o odhalování pokusů o podvodné jednání, patří tradičně k těm nejaktivnějším a nejúspěšnějším.

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články