Postavení pojišťoven v roce 2012: ČSOB Pojišťovna


			Postavení pojišťoven v roce 2012: ČSOB Pojišťovna
7.4.2013 Vývoj trhu

ČSOB Pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s větším zaměřením na ŽP (68%). Je členem finanční skupiny ČSOB (KBC Group) a je jednou z bankopojišťoven na našem trhu. Především díky jednorázově placenému pojistnému v ŽP je v současnosti třetí největší pojišťovnou na našem trhu. Ovšem v tomto období dosáhla na významný růst i v NŽP (jen o málo nižšího než v ŽP).

 

 

 

Z přehledu je zřejmá značná nevyrovnanost výkonů. Je to dáno velkou závislostí na jednorázově placeném ŽP. Ovšem i bez něj by patřila mezi největší pojišťovny, přestože by její postavení nebylo tak významné, jako nyní. Podobně jako pro její konkurenty i pro ČSOB Pojišťovnu platí, že výrazně větších objemů pojistného dosahuje v 1. pololetí. Zajímavostí je, že nezaznamenala od roku 2005 ani jednou meziroční pokles.

ČSOB Pojišťovna se sice více zaměřuje na ŽP, ale i v NŽP hraje důležitou roli, když se dlouhodobě pohybuje kolem 6.-7. místa, přičemž se zdá, že v poslední době se na 6. místě „zabydluje“. Za rok 2012 dosáhla velmi vysokého růstu 9,5%. Výsledek je o to pozoruhodnější, že ve stejném období trh klesal. Bylo to dáno především výrazným navýšením pojistného v pojištění vozidel (POV a HAV), tedy opět v jinak klesajících oblastech. Odlišný přístup ke stanovení sazby pojistného (důsledně založený na zásadě „škody dělá řidič, nikoliv vozidlo“) tedy pravděpodobně slavil úspěch.

Mnohem výraznější postavení má pojišťovna v ŽP. Tam byla dokonce dvakrát krátkodobě i jedničkou na trhu (při hodnocení samostatného čtvrtletí). Téměř 70% pojistného však tvoří jednorázy a tak není její postavení v žebříčku konkurentů příliš stabilní. Tato nestabilita může být o to větší, že podstatnou část jednorázů tvoří samostatné smlouvy a jen malý díl (asi 15%) připadá na mimořádné pojistné (svázané s běžně placenými smlouvami). Pojišťovna na tom však není úplně špatně ani v oblasti běžně placeného pojistného, a tak by ani propad jednorázech neznamenal zásadní pokles významu pojišťovny na trhu.

ČSOB Pojišťovnu lze s určitou nadsázkou nazvat „pojišťovnou jednoho čtvrtletí“. V každém roce totiž dosáhne v jednom z nich mimořádného výsledku, který však v těch ostatních nedokáže zopakovat. V roce 2010 to bylo ve 2. čtvrtletí, o rok později v 1., a letos také ve 2. To jenom dokresluje velkou nevyrovnanost jejích výkonů, a proto také ČSOB Pojišťovnu nepovažujeme za nejvážnějšího konkurenta České pojišťovny v souboji o pozici lídra. A to přesto, že už ji ve dvou čtvrtletích dokázala předčít.

ČSOB Pojišťovna byla velmi aktivní v inovaci produktů v roce 2011. Svoji nejvýznamnější produktovou novinku roku 2012 tak představila až před jeho koncem – životní pojištění pod názvem „Bez obav“. Jde o klasický produkt s rizikovou a investiční složkou. Za pozornost stojí krytí rizika invalidity s možností opakované výplaty důchodu, případně automatická úhrada dlužného pojistného na riziko z investiční složky.  Pojišťovna se ve 2. polovině roku zapojila do kampaně zaměřené na ženy v souvislosti s koncem výjimky z antidiskriminační směrnice.

ČSOB Pojišťovna slavila v roce 2012 20 leté výročí vzniku. Za tu dobu působila pod několika názvy. Začínala jako Pojišťovna IB, dále pokračovala jako IPB Pojišťovna, která se později spojila s ČSOB Pojišťovnou (ta vznikla v roce 1994 jako Chmelařská vzájemná pojišťovna).

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články