Postavení pojišťoven v roce 2012: Generali


			Postavení pojišťoven v roce 2012: Generali
8.4.2013 Vývoj trhu

Generali pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s převahou NŽP. ŽP v jejím případě tvoří 35% celkového objemu pojistného a tento podíl v posledních letech soustavně roste. Je členem skupiny PPF. Generali pojišťovna v posledních dvou letech poměrně výrazně ztrácí (zhruba o 5% ročně) a vzdaluje se od svého největšího tržního podílu z roku 2007, kdy dosáhla na 7,44%. Detailnější pohled poskytuje následující tabulka.

 

Přehled jasně ukazuje, že zlom ve vývoji nastal v polovině roku 2010. Od té doby se nepodařilo pokles zastavit. Naopak se zdá, že v poslední době zrychluje. Příčinou ztrát je propad především v POV (15-20% ročně) a o něco méně výrazný v HAV (5-10% ročně). Ztráty v NŽP jsou mnohem nápadnější. To nakonec dokládá i následující přehled, který v podstatě z velké části kopíruje vývoj v celkovém pojistném. Přesto se Generali daří držet 4. pozici na trhu NŽP. Její „pronásledovatelé“ se však postupně přibližují.

Pojišťovna, podobně jako její konkurenti, dosahuje větších objemů pojistného v 1. pololetí než ve druhém.

Generali se však nedaří výrazně ani v ŽP, přestože tam prakticky neztrácí. Téměř vůbec se nevěnuje jednorázově placeným produktům, kde navíc výrazně větší část pojistného připadá na mimořádné (zhruba 95%). Její postavení je tak mnohem stabilnější.

Kolísání tržního podílu je dáno především výkyvy v celkovém objemu pojistného způsobených nepravidelností jednorázově placeného pojistného u ostatních pojišťoven. Generali dosahuje v ŽP nejvyšších objemů v 1. čtvrtletí a nejslabších na konci roku.

V průběhu 2. čtvrtletí Generali reagovala na mediální kampaň vyvolanou cestovními kancelářemi. Ty vytvářely ve veřejnosti neoprávněný dojem, že pojišťovny mají při krachu cestovní kanceláře za povinnost uhradit veškeré škody související s neposkytnutím cestovních služeb (Generali byla jedním z „terčů“ kampaně v souvislosti s CK I. Parkam Holydays). Ke svému cestovnímu pojištění proto přidala připojištění neuskutečněného zájezdu.

Pojišťovna dále v srpnu zpřístupnila svým klientům možnost platit pojistné prostřednictvím terminálů SAZKY.

Klienty Generali postihly na začátku roky extrémní mrazy, což znamenalo opět vyšší nároky na likvidaci pojistných událostí. V létě pro změnu řešila krachy několika cestovních kanceláří a zajišťovala návrat jejich klientů do vlasti.

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články