Postavení pojišťoven v roce 2012: Komerční pojišťovna


			Postavení pojišťoven v roce 2012: Komerční pojišťovna
11.4.2013 Vývoj trhu

Komerční pojišťovna provozuje smíšenou pojišťovací činnost s velmi výrazným zaměřením na ŽP (v NŽP je její postavení výrazně slabší – podíl na celkovém pojistném je kolem 5%). Je členem finanční skupiny Komerční banky (Societe Generale Group) a patří mezi naše nejvýznamnější bankopojišťovny. Po velmi výrazném růstu v průběhu roku 2010 (kdy dosáhla nejvyššího ročního podílu na trhu – 6,4%) začala postupně svoje pozice ztrácet v souvislosti s útlumem v jednorázovém ŽP, na které se nejvíce zaměřuje. Tento výpadek se jí nepodařilo nahradit v oblasti běžně placeného pojistného, protože v této oblasti roste jen velmi zvolna.

 

Výkony Komerční pojišťovny jsou nevyrovnané, což je dáno právě zaměřením na jednorázově placené ŽP. Přesto se výkyvy zmenšují a v poslední době se jí podařilo stabilizovat čtvrtletní objem pojistného kolem 1,5 miliardy.

V NŽP je pozice pojišťovny marginální, jak uvádí následující přehled. Zajímavostí je snad jen to, že více než polovinu pojistného získává Komerční pojišťovna v 1. čtvrtletí.

Opačně tomu je v ŽP. Již bylo uvedeno, že pojišťovna se výrazně orientuje na jednorázově placené produkty. Za rok 2012 dosahuje podíl tohoto pojistného 85,9% a je na trhu nejvyšší. Pojišťovna sice posiluje i v oblasti běžně placeného pojistného, ale tam je její pozice na trhu zatím velmi slabá (1,9% tržní podíl a 14. místo). Pro opravdu pevné zakotvení v „elitní“ společnosti TOP10 pojistného trhu však není jiné cesty než soustředění se právě na běžně placená pojištění.

V 1. čtvrtletí nabídla Komerční pojišťovna svým klientům možnost investovat do nového zajištěného fondu Optimo Komodity. U tohoto fondu pojišťovna garantuje 100% návratnost vkladu ke dni splatnosti. Od 3. čtvrtletí pak umožňuje klientům Komerční banky provozující internetové bankovnictví MojeBanka sjednat on-line pojištění Merlin, Profi Merlin, Moje pojištění plateb a Profi pojištění plateb.

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články