Postavení pojišťoven v roce 2012: Kooperativa


			Postavení pojišťoven v roce 2012: Kooperativa
10.4.2013 Vývoj trhu

Kooperativa provozuje smíšenou pojišťovací činnost s větším podílem NŽP (přes 63 %). Je dominantním členem skupiny VIG a dlouhodobě „dvojkou“ českého pojistného trhu. Nicméně svůj tržní podíl v poslední době ztrácí. Od roku 2005 jej měla nejvyšší právě v tomto roce, kdy dosáhl 20,77 %. K poklesu dochází však pomaleji než u jejího největšího konkurenta – České pojišťovny – a díky tomu se rozdíl mezi těmito dvěma pojišťovnami průběžně zmenšuje (2005 – 15,8 %, 2006 – 13,4 %, 2007 – 11,5 %, 2008 – 10,3 %, 2009 – 8,1 %, 2010 – 7,9 %, 2011 – 5,7 %, 2012 – 4,7 %). Kooperativě se v poslední době nedaří v pojištění vozidel, kde jak v POV, tak v HAV ztrácí rychleji než je průměr trhu. V ŽP naopak roste a to jak v běžně placeném pojistném, tak v poslední době i v jednorázech.

 

 

Kooperativa má, podobně jako většina pojišťoven, úspěšnější 1. pololetí, než druhé. A v jeho rámci pak 1. čtvrtletí. Ve zbytku roku pak dosahuje výrazně menších objemů pojistného. Podobnou pravidelnost nám ukazuje i průběh pojistného za NŽP. I zde je největším konkurentem Česká pojišťovna a i v tomto případě se rozdíl mezi oběma lídry zmenšuje. A opět platí, že obě pojišťovny sice ztrácejí, ale Kooperativa o něco pomaleji. Pro dokreslení uvádíme vývoj rozdílu v podílu na trhu v minulých letech a letos: 2005 – 12,9 %, 2006 – 12,5 %, 2007 – 10,7 %, 2008 – 9,2 %, 2009 – 6, %b, 2010 – 5,4%b, 2011 – 5,1 % a 2012 – 4,7 %b. Z hodnot je zřejmé, že se snižování rozdílu v poslední době výrazně zpomalilo.

Tabulka dokumentuje nerovnoměrné rozložení pojistného v rámci roku i v NŽP. Tradičně nejúspěšnější je 1. čtvrtletí, kdy se také Kooperativa nejvíce přibližuje pozici „jedničky“ (v roce 2012 jí k tomu chybělo je 50 miliónů). V dalším období roku jsou však její výsledky výrazně nižší. Kooperativa v minulosti realizovala několik akvizic kmenů POV a HAV jiných pojišťoven (v roce 2002 Komerční pojišťovny, v roce 2004 Pojišťovny ČS a Union pojišťovny). Je to však již tak historická událost, že takto získané kmeny v současnosti postavení pojišťovny zásadně neovlivňují.

V ŽP má Kooperativa pojistné rozděleno v rámci roku méně pravidelně. Tedy s výjimkou toho posledního, kdy bylo naopak dosaženo poměrně překvapivého rovnoměrného vývoje. Na kolísání výsledků má velký vliv „nárazovost“ jednorázů. V případě Kooperativy dosahují o něco vyššího poměru na celkovém ŽP, než by bylo vhodné – 34,8 %. Pojišťovna má jednorázy téměř rovnovážně rozložené mezi samostatné jednorázově placené smlouvy a mimořádné pojistné. Právě ta druhá část je navázána na běžně placený kmen a tím se pravděpodobnost větších výpadků a tedy i výkyvů snižuje. Zajímavostí je, že Kooperativa nezaznamenala v ŽP od roku 2005 ani jednou pokles z pohledu výsledků celého roku.

V 1. čtvrtletí nabídla pojišťovna ke svému POV připojištění srážky se zvířetem, případně jiné poškození vozidla zvířetem (např. poškození elektroinstalace). Kromě toho také rozšířila asistenční služby u pojištění domácnosti a nemovitosti o tzv. „Domácí asistenci“ (služby instalatéra, zámečníka apod.). Krátce před prázdninami představila Kooperativa ke svému cestovnímu pojištění asistenční službu HOLIDAY. Slouží k řešení problémů s vozidlem při cestě na dovolenou. Ve 3. čtvrtletí nabídla pojištění finanční ztráty KoopGAP kryjící rozdíl mezi obvyklou cenou vozidla v době pojistné události a pořizovací cenou. Pojištění zle využít pro případ totální škody nebo odcizení vozidla. Před koncem roku pak uvedla službu 100PROSERVIS, která umožňuje v rámci likvidace pojistných událostí zvolit naturální plnění. Tedy například v případě poškození vozidla zajištění jeho odvozu, opravy a předání zpět majiteli.

V ŽP představila Kooperativa novou verzi svého produktu PERSPEKTIVA. Nabízí možnost výhradně rizikového varianty produktu. Produkt obsahuje i nová připojištění: například pojištění úrazu při dopravní nehodě nebo pojištění invalidity II. stupně. Novinkou je i vyšší progrese u trvalých následků úrazu dosahující až 600% pojistné částky. Ve 2. čtvrtletí pak představila v rámci tohoto produktu kombinaci pojištění zaměřených na děti pod názvem ŽABKA.

Pojišťovna nadále zvyšuje úsilí v boji s pojistným podvodem a reportovala o svých úspěších v této oblasti.

Zaznamenali jsme ještě jednu významnou událost v životě pojišťovny. Bylo jí otevření budovy nové centrály v Karlíně. Nešlo by o nic výjimečného, kdyby se nejednalo o stavbu, které byla vyhodnocena jako nejlepší kancelářská budova světa. Kooperativa ji sdílí se svoji partnerskou ČPP. Tato analýza je sice primárně zaměřena na výsledky pojišťoven, ale dovolujeme si připojit náš názor i z jiné oblasti. Myslíme si, že tato budova je mezi sídly našich pojišťoven ten nejpovedenější architektonický počin.

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články