Postavení pojišťoven v roce 2012: UNIQA


			Postavení pojišťoven v roce 2012: UNIQA
13.4.2013 Vývoj trhu

Následující přehled dokládá, že UNIQA má neobvyklé rozložení pojistného v rámci roku. Nejsilnějším obdobím je 2. čtvrtletí, zatímco u ostatních pojišťoven to obvykle bývá počátek roku. Ten je v případě pojišťovny UNIQA naopak jedním z nejslabších. Zajímavostí je, že pojišťovně od roku 2005 nepoklesl nikdy meziročně objem pojistného při hodnocení za celý rok.

Pojišťovna UNIQA provozuje smíšenou pojišťovací činnost s výraznou převahou v NŽP (75%). UNIQA uzavírá „elitní“ desítku pojišťoven, ale její náskok na 11. v pořadí (AXA ŽP) je výrazný, a tak můžeme považovat její postavení mezi nejsilnějšími na našem pojistném trhu za pevné. Neohrožuje jej ani spojení pojišťoven MetLife Amcico a Aviva, protože ani takto vzniklý subjekt na postavení v TOP10 zatím nedosáhne.

 

UNIQA se více zaměřuje na NŽP, a tak není překvapením, že v této oblasti je její postavení silnější. Nejúspěšnější je v HAV, kde jí patří za rok 2012 4. místo, a v pojištění podnikatelů, kde je na 6. místě.

Výsledky za NŽP kopírují trendy a poměry identifikované v přehledu celkového pojistného, tedy že nejvyšších objemů dosahuje UNIQA ve 2. čtvrtletí. Ani zde nezaznamenala od roku 2005 jediný meziroční pokles při hodnocení za celý rok.

V ŽP je pozice pojišťovny slabší a nepatří ani do „elitní“ desítky. Je to dáno také tím, že se UNIQA neorientuje příliš na jednorázy a nabízí je jen nárazově. Její pozice je ovšem stabilní, jak ukazuje následující přehled. Z něj je zřejmé pravidelné mírné navýšený objemů pojistného před koncem roku.

Pro zvýšení své váhy v oblasti ŽP, nabídla UNIQA již na začátku roku možnost jednorázového IŽP na pět let se zhodnocením 18,68% (4. tranše produktu Garant FIX). Pojišťovna také pokračovala ve své spolupráci se skupinou Reiffeisen, kterou ve 2. čtvrtletí rozšířila i na dalšího jejího člena – ZUNO BANK. Na začátku letní sezóny ohlásila UNIQA některé novinky ve svém cestovním pojištění. Jednalo se o navýšení limitů, případně o rozšíření pojištění stornovacích poplatků o ztrátu zaměstnání. Po omezenou dobu (do 30. 9. 2012) nabízela pojišťovna i úhradu nákladů za neuskutečněný zájezd. V září pak uvedla na trh některé novinky v rámci svého Rizikového ŽP s dividendou. Mezi ně patří například rozšíření rizika invalidity na všechny stupně, pojištění horních končetin pro některé další profese a přibyl také další investiční program s vyšším rizikem investice. V říjnu UNIQA uvedla také novou mobilní aplikaci pro klienty poskytující informační a některé základní servisní služby.

Ve spolupráci s končící pojišťovnou Direct nabídla UNIQA jejím klientům možnost přechodu a pomoc s touto změnou. Podle jejího vyjádření reagovalo na tuto nabídku za dva měsíce řádově tisícovky klientů (tedy do 15% původního kmene pojišťovny Direct). Později oznámila i převzetí likvidace škod klientů této pojišťovny.

Podobně jako jiné pojišťovny se i UNIQA zaměřovala úspěšně na boj s pojistným podvodem a nepodcenila ani důležitý preventivní prvek těchto aktivit – informování veřejnosti.

Kateřina LhotskáNESS Czech s.r.o.

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články