Povinné ručení – nic neřešící zpomalení poklesu


			Povinné ručení – nic neřešící zpomalení poklesu
29.10.2012 Vývoj trhu

Trh POV pokračoval v klesajícím trendu. V porovnání s rokem 2011 došlo sice k jeho zpomalení, ale stále je rychlejší než v roce 2010. Celkově bylo dosaženo 10,3 miliardy pojistného, což je meziročně o 6 % méně. Podobné jsou i výsledky běžného roku. Podle nich poklesl trh o 6,5 % a dosáhl 19,8 miliardy pojistného. Náznakem změny mohou být výsledky za 2. čtvrtletí. Ty ukazují pokles „jen“ o 4,4 % a objem pojistného 4,9 miliardy. Ztráta tak byla o něco menší než na začátku roku, kdy došlo k propadu o 7,5%.

Počet smluv neustále roste (meziročně o 35 000, což je o 1,5 %). Za poklesem tedy stále stojí klesající cena pojištění. Je otázkou, jak dlouho bude moci ještě tento trend pokračovat. POV je povinné pojištění, u kterého cena ovlivňuje rozhodování zájemců nejvíce, a snahy pojišťoven tento stav změnit vyznívají stále naprázdno. Svůj vliv na pokles objemu pojistného má samozřejmě i přiznaný bonus, který není plně vyvážen přirážkou k pojistnému (malusem). Prostor pro další pokles je přitom stále složitější nalézt a v některých oblastech se již téměř vyčerpal. Pojišťovny si zatím pomáhají rozpouštěním rezerv, ale to nelze dělat do nekonečna. Na tento vývoj jsme začali upozorňovat již před více než rokem a letos na jaře tento náš názor potvrdily i další nezávislé analýzy. Nutnost zvyšování sazeb přiznávají už i pojišťovny. Zatím avizují, že budou více postihovat ty klienty páchající škody. Nejvíce jsou však nízkými sazbami ohroženi paradoxně ty společnosti, které tuto situaci vyvolaly – malé pojišťovny. V souvislosti s tím se samozřejmě nabízí úvaha, zda vůbec k zásadnímu zvyšování sazeb opravdu dojde, nebo jestli je větší pojišťovny ještě nějakou dobu podrží na stávající úrovni. To by mohlo mít pro ty malé fatální následky.

Otazníky kolem ceny pojištění zastínily inovativní snahy pojišťoven v produktové oblasti. A tak se za 1. pololetí se žádná zásadní novinka neobjevila. Pokud vůbec pojišťovny něco představily, jednalo se vždy jen o nové kombinace připojištění, nebo i nové varianty s odlišnými limity plnění.

Nejsilnější v POV stále zůstává Česká pojišťovna. Předepsala meziročně o 280 miliónů pojistného méně, což znamená pokles o 9,2% a snížení podílu o 0,95%b.  Méně, ale přesto také výrazně ztrácela také druhá Kooperativa. Předepsala o 190 miliónů pojistného méně, což je ztráta o 7,6% a pokles podílu o 0,4%b. Ztrácela i třetí ČPP, ovšem méně než trh a tak svoji pozici paradoxně posílila. Objem pojistného se v jejím případě snížil o 70 miliónů, což je meziročně o 4,8% méně a znamená to zisk podílu na trhu o 0,2%b. Lépe než průměr trhu, ovšem i tak se ztrátou, dopadla v 1. pololetí čtvrtá Allianz (-60 miliónů, -5,4%, zvýšení tržního podílu o 0,1%b). Za sledovaných pojišťoven si polepšila jen ČSOB Pojišťovna, zato poměrně výrazně (+100 miliónů, +16,4%, zisk podílu 1,4%b). Zřejmě se příznivě projevil odlišný přístup ke stanovení ceny pojištění založený především na vlastnostech řidiče a nikoliv vozidla („škody páchá řidič, nikoliv vůz“).  Poměrně dobře si počínaly i menší pojišťovny jako celek. Dohromady předepsaly o 20 miliónů pojistného více, což je růst o 2,4% a znamená to i relativní posílení na trhu (o 0,6%b). Jsou však mezi nimi rozdíly. Rostla jen AXA (+80,8%), většina z nich ztrácela zhruba stejně jako trh a výrazně klesla HVP (-20,8%). U všech z nich je však nutno brát do úvahy nízké výchozí hodnoty, kdy jakákoliv změna, která vypadá relativně jako velmi významná, nemusí být tak zásadní v absolutní hodnotě.

Zajímavý je také pohled na počet pojištěných vozidel. Podle statistiky ČKP je pořadí hlavních pojišťoven totožné. Přes milión jich mají ve svém kmeni Česká pojišťovna (1 771 002), Kooperativa (1 442 655) a ČPP (1 066 455). Vysoké počty můžeme zaznamenat i u Allianz (711 214), Generali (511 526) a ČSOB Pojišťovny (503 462).

V souboji obou hlavních skupin došlo k historickému okamžiku, když VIG poprvé předčila PPF v hodnocení 1. pololetí. Je to dáno hlavně rozdílným vývojem u jejich menších členů. Zatímco ČPP dopadla i přes pokles lépe než trh, Generali ztratila velmi výrazně (hůře na tom byla ze všech pojišťoven již jen zmiňovaná HVP). Nyní činí rozdíl zhruba 30 miliónů, což odpovídá 0,3%b tržního podílu.

Následující tabulka pak dokumentuje změny objemu pojistného a tržního podílu nejsilnějších pojišťoven v POV od roku 2009 (pojistné v miliónech CZK, „%“ značí tržní podíl, poslední sloupec obsahuje pořadí).

Kateřina Lhotská

NESS Czech s.r.o.

 

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články