Povinný unisex zvedne ceny pojištění (a nejen ženám)


			Povinný unisex zvedne ceny pojištění (a nejen ženám)
12.12.2011 Vývoj trhu

Podle studie, kterou Spolkový svaz německých pojišťovacích makléřů (Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute) vypracoval ve spolupráci s evropskou výzkumnou institucí Oxera, mohou muži v nových „cenách unisex“ očekávat snížení svého důchodu o pět procent. Pro ženy (příklad uvádí ženy ve věku 40 let) bude rizikové životní pojištění dražší minimálně o 30 procent. Mladé dvacetileté ženy budou mít také o jedenáct procent dražší pojistné při pojištění automobilu (povinné ručení). To může platit v případě zemí, kde začínající řidiči platí vyšší pojistné, protože riziko škod je v jejich případě vyšší než u zkušených řidičů.

Jde o první odhady, zveřejněné v souvislosti s rozhodnutím soudního dvora, které se týká povinného sjednocení cen za pojištění žen a mužů (tzv. antidiskriminační směrnice).


Zkušenosti našich sousedů v EU

Oxera přezkoumala situaci v různých zemích, z nichž některé již mají zkušenosti s unisex výpočty. Součástí analýzy jsou data a informace z Německa, Francie, Španělska, Polska, České republiky, Nizozemí a Belgie.

Zkoumány a porovnávány byly vždy tři produkty: anuita, rizikové životní pojištění a sazby povinného ručení a to nejen podle internetových stránek, ale také prostřednictvím dotazů u přímých pojistitelů.


Příklad ze současné praxe (Nizozemsko)

 

 


Zbývající délka života ve věku 65 let Roční důchod diferencovaný podle pohlaví (v eurech) Platby důchodu (v eurech) Současná hodnota anuity (3 % úrok)

MUŽ 17,5 13732 240244 182087
ŽENA 20,9 11882 248471 181732

Zdroj: Oxera 

Dodatečné náklady pro pojišťovny

Pojišťovny se snaží ovlivnit nepříznivý výběr produktů ze strany klientů, v případech, kdy odmítají nákladné rizikové pojištění. Museli by totiž platit vysoké pojistné. Ve snaze zabránit takovému nežádoucímu výběru zesilují pojišťovny marketingové a prodejní aktivity, ale tak jim logicky vznikají nové dodatečné náklady. Všechny tyto náklady, jak zdůrazňuje Oxera, budou nakonec přeneseny na spotřebitele!

A stát bude muset zvýšit využívání pobídkových nástrojů pro dosažení společensky žádoucích opatření v rámci pohlaví.

DŠ, VersicherungsJournal


 

Zdroj: DŠ, VersicherungsJournal

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS