Rok 2012 – očekávání a realita


			Rok 2012 – očekávání a realita
7.3.2013 Vývoj trhu

Před nedávnem jsme si mohli na stránkách OPojištění přečíst odpovědi na anketní novoroční otázku: „Jaký bude rok 2013?" Bývá to zpravidla poutavé čtení umožňující čtenářům porovnat si různé pohledy konkrétních osobností na očekávaný vývoj. Mnohem zajímavější je ovšem konfrontace těchto prognóz se skutečností. Pravidelně se tak děje na „makroekonomické“ úrovni a obyčejně to končí lakonickým a uštěpačným „zase jste se netrefili“. Jak ale ve světle reality obstály předpovědi vývoje pojišťovnictví na rok 2012? Není korektní se strefovat do kolegů a tak si „zametu jen před svým prahem“. Prognózu jsem vyslovila v rámci jedné konference a přikládám tedy příslušný slide.

 

 

Odhad byl dělán na základě údajů zveřejňovaných ČAP přepočtených na tzv. neredukované pojistné (jednorázy započteny v plné výši). Pro zhodnocení úspěšnosti prognózy je nutné výsledky za rok 2012 očistit od vlivů změn metodiky vykazování – odpočet postoupeného pojistného členům ČAP a zahrnutí přeshraničních služeb. Podle takto narovnaných výsledků poklesl celkový trh o 0,3%, neživotní pojištění kleslo o 0,8% a životní rostlo o 0,2%. Realita se tedy od předpovědi lišila poměrně výrazně. Mnohem lépe se podařilo odhadnout vývoj v dílčích ukazatelích.

POV ve skutečnosti kleslo o 5,2%, HAV o 2,2% a jednorázy o 3,3%. Především u jednorázů je přitom jakákoliv předpověď velmi obtížná.

Jak je ale možné, že se přes poměrně přesný odhad dílčích ukazatelů celkový výsledek liší? Odpověď je jednoduchá – výrazně se zhoršily méně sledované indikátory. V neživotním pojištění zklamalo především pojištění podnikatelů. Vyvíjelo se sice nadějně (po 3. čtvrtletí rostlo o 2,9%), ale na konci roku velmi zpomalilo. Oproti předchozím letům rostlo pomaleji pojistné i v dalších oblastech (občanský majetek atd.). Kvůli konci výjimky z antidiskriminační směrnice byl také očekáván větší zájem o životní pojištění ze strany žen. Nenaplněné předpoklady zřejmě souvisí se všeobecně menší ochotou obyvatel utrácet vyplývající z přetrvávajících ekonomických problémů.

 

Na trhu bylo živo

Mnohem přesnější byl odhad předpokládaných událostí. Na trhu bylo opravdu živo. Vzpomeňme na pojišťovnu Direct, nebo na spojení pojišťoven Metlife Amcico a Aviva. Do této kategorie patří i změny názvů: z Victoria Volksbanken je ERGO, z Evropské cestovní je ERV Pojišťovna, Chartis se vrátila k původnímu názvu AIG a z Deutscher Ring Lebensversicherungs se stala Basler Lebensversicherungs. Byly také zahájeny práce na Zákoně o distribuci na finančních trzích. Bohužel to ale naznamenalo odložení diskutabilní novely zákona 38/2004. Že konec výjimky z antidiskriminační směrnice bude znamenat větší zájem pojišťovat ženy, nebylo těžké odhadnout. Platilo to před samotným datem 21.12.2012 (nabídka pojištění za nižší cenu) a platí to i po něm (lepší poměr cena/riziko pro pojišťovnu). Odsunutí termínu spuštění Solvency II je již téměř „tradiční“ událostí. Jedinou změnou je, že tentokrát půjde nejspíš o dvouletý odklad.

 

Produktové novinky

Úspěšná byla i prognóza v oblasti produktových novinek. Nabídka odlišných produktů pro ženy a pro muže byla logickou reakcí na konec výjimky z antidiskriminační směrnice. Objevily se i novinky v rizikovém životním pojištění. Vyplývá to ze sice pomalého, ale přeci jen rozpoznatelného posunu ve vnímání životního pojištění jako nástroje zajištění rizik souvisejících s životem a zdravím. Bohužel ale jeho chápání jako formy spoření stále převládá.

Naopak příliš nevyšel odhad, že se v POV setkáme s více produkty založenými na zásadě „Škody dělá řidič, nikoliv vozidlo“. Pojišťovny byly v roce 2012 velmi zaměstnány otázkami dalšího vývoje cen, a tak se zásadním inovacím nevěnovaly. Přitom právě tento princip může výrazně k odpovídajícímu nastavení sazeb pomoci.

Jedinou zaznamenáníhodnou inovací v POV tak bylo předpovídané rozšíření o více prvků HAV (například o riziko krádeže). V souvislosti s penzijní reformou a startem II. pilíře od 1.1.2013 byla pro rok 2012 také správně predikována příprava nových produktů. Pojišťovny nabízejí pojištění schopnosti spořit (analogie pojištění schopnosti splácet) a dále klasické životní pojištění s výraznou spořící složkou jako alternativu k důchodovému spoření.

 

Opatrné využití chytrých letefonů

V oblasti služeb se podařilo předpovědět směr ve využití tzv. chytrých telefonů jako prostředku pro dodávku servisních služeb (asistence, hlášení PU apod.) a jako informačního kanálu. Objevily se i další pokusy o sjednání životního pojištění on-line prostřednictvím internetu. Ovšem pravděpodobnost výrazného růstu zájmu o tuto službu za strany zákazníků je stále poměrně malá. Kde nebylo naopak dosaženo žádného progresu, je kvalita sjednání pojištění na internetu.

Že není příliš vysoká u tzv. srovnávačů, je ještě pochopitelné (i když neakceptovatelné), ale že se jí nevěnují ani samotné pojišťovny, je opravdu zarážející.

Příliš optimistickou se ukázala i předpověď dalšího vývoje v otázce přímé likvidace. Tam totiž nebyl zaznamenán vůbec žádný posun. Klienty tato služba zas až tolik nezaujala a ani pojišťovny tak zatím nemají motivaci ji rozvíjet.

Celkově byla předpověď vývoje v roce 2012 poměrně úspěšná. Nepodařilo se sice správně odhadnout celkové ukazatele trhu, ale poměrně přesná byla predikce dílčích indikátorů. Správná byla také předpověď událostí na trhu, produktových novinek a některých služeb. Zhruba za jedenáct měsíců uvidíme, jak přesně se podařilo odhadnout vývoj v roce 2013.

Kateřina Lhotská, NESS

Zdroj: Kateřina Lhotská, NESS

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS