Růst pojistného trhu – zdání, které klame


			Růst pojistného trhu – zdání, které klame
23.5.2014 Vývoj trhu

Za 1. čtvrtletí 2014 bylo dosaženo celkového objemu pojistného ve výši 37,6 mld Kč, což je meziročně o 4,6 % více. Za růstem stojí především výrazné navýšení objemu jednorázově placeného pojistného (tzv. jednorázy). Velice se přitom vyrovnal souboj o pozici lídra. Česká pojišťovna sice svoje postavení udržela, ale její největší konkurent – Kooperativa – na ni ztratila jen 32 milióny pojistného. Trojkou trhu se podruhé v historii stala Komerční pojišťovna. V jejím případě je to především díky jednorázům.

Na konci měsíce dubna zveřejnila Česká asociace pojišťoven výsledky pojistného trhu za 1. čtvrtletí 2014. Po jejich přepočtení na bázi neredukovaného trhu (jednorázově placené pojistné je započteno v plné výši), by se mohlo zdát, že došlo k tak dlouho očekávanému obratu a po období poklesů a stagnace tu máme opět výrazný růst.
K těmto závěrům by mohlo svádět meziroční navýšení celkového objemu pojistného o 4,6 %, stejně jako opticky výrazné zlepšení v nejkritičtějších oblastech, jako je především pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení), kde byl zaznamenán růst o 2,7 %. Při podrobnějším pohledu a zamyšlením se nad souvislostmi je však zřejmé, že důvodů k radosti není mnoho.    

Neživotní pojištění také rostlo. Objem téměř 18,9 mld Kč znamená navýšení o 1,5 % oproti stejnému období roku 2013. Zaznamenali jsme však zde výměnu na pozici nejsilnější pojišťovny. Tou se stala Kooperativa, která předstihla doposud vedoucí Českou pojišťovnu. Kooperativa však mívá nejsilnější právě začátky roku, a tak budeme letos zřejmě svědky ještě dalších změn.  Pozici tradiční „trojky“ obhájila Allianz.

 

Povinné ručení

Velmi nadějně vypadá vývoj v povinném ručení. Alespoň na první pohled. Po letech soustavného poklesu jsme zaznamenali růst o 2,7 %, když bylo dosaženo objemu 5,4 mld Kč pojistného. Vypadá to jako pozitivní obrat. Ovšem jen do chvíle, než se podíváme na změnu počtu smluv.

Těch je totiž právě o 2,7 % více než před rokem. To znamená, že průměrné pojistné se meziročně nezměnilo. Jistou naději může však skýtat navýšení tohoto ukazatele o 3 % v porovnání s koncem roku 2013. V průběhu roku tak dosáhne trh s největší pravděpodobností „skutečného“ růstu. Pojišťovny budou totiž zvyšovat svým klientům pojistné při výročí smlouvy, nebo při sjednání pojištění nového.

Otázkou je, zda bude růst postačující. Povinné ručení totiž čelí dopadům legislativních změn ať již ve formě nových odvodů (známá 3 % z pojistného do fondu zábrany škod), nových povinností (povinnost hradit výjezdy hasičů – dopad cca 1 %), nebo vlivu nového Občanského zákoníku (navýšení plnění v souvislosti s nemajetkovou újmou). K tomu musíme ještě vzít do úvahy, že v roce 2013 skončilo zhruba 5% ztrátou. Pokud tedy růst očištěný o vliv vyššího počtu smluv nepřesáhne 10 %, bude zjevně nedostatečný. Nepokryje dopady zmiňovaných legislativních změn, o dorovnání loňské ztráty ani nemluvě. Povinné ručení tak bude nadále v problémech, které se mohou oproti roku 2013 ještě prohloubit. Ještě doplňme, že v této oblasti je stále nejsilnější Česká pojišťovna, před Kooperativou a ČPP.

 

Havarijní pojištění

Zlepšení situace letos nejspíš nenastane ani v havarijním pojištění a to přesto, že na něj nedopadají takové změny jako na povinné ručení. Bylo dosaženo 3,7 mld Kč pojistného, což je o 0,3 % meziročně méně. Při rostoucím počtu smluv to znamená, že se snižuje průměrné pojistné. Stále se tak nepříznivě projevuje poměrně úzká vazba výše pojistného na pořizovací cenu vozidel. Pozici „jedničky“ v této oblasti získala na konci roku 2013 Kooperativa a drží ji i tentokrát. Za ní následuje Česká pojišťovna a Allianz.

 

Pojištění  podnikatelů

V pojištění podnikatelů jsme zaznamenali téměř stagnaci, když bylo dosaženo 5,8 mld Kč pojistného, což je jen o 3 milióny méně než v 1. čtvrtletí 2013. V této oblasti je situace po několik posledních let také neutěšená. Stagnace objemu pojistného při mírném poklesu počtu smluv však nesignalizuje její výrazné zhoršení. V podnikatelském pojištění je tradičně na začátku roku velmi silná Kooperativa. Ani tentokrát tomu nebylo jinak. S odstupem ji následuje Česká pojišťovna a Allianz.

 

Životní pojištění

Životní pojištění bylo výrazně ovlivněno opětovným prudkým růstem jednorázů. Celkově bylo dosaženo 18,7 mld Kč pojistného, což je meziročně o 7,8 % více. Nejvíce se na tomto růstu podílela Komerční pojišťovna, která se díky tomu stala novou „jedničkou“ trhu. Za ní následují Pojišťovna České spořitelny a Česká pojišťovna. Tyto pojišťovny se k sobě přibližovaly dlouhodobě, přičemž Česká pojišťovna byla tou silnější. Nyní došlo k výměně postavení i mezi těmito dvěma konkurenty. Postavení Komerční pojišťovny se nejspíš bude, vzhledem k povaze jejího kmene, v průběhu roku měnit. Novým lídrem trhu se tak pravděpodobně stane Pojišťovna České spořitelny.

Běžně placené pojistné zaznamenalo po letech růstu mírný pokles o 0,6 %, když bylo dosaženo necelých 11 miliard Kč pojistného. Došlo také k poklesu počtu smluv o 2,9 %. To zároveň znamená, že klienti jsou pojištěni o něco lépe. Vycházíme přitom z předpokladu, že právě běžně placené pojistné obsahuje rizikovou složku vyšší, než jen symbolickou. Nejvíce běžně placeného pojistného získala Česká pojišťovna před Kooperativou a Pojišťovnou České spořitelny.

Jednorázy jsou dlouhodobě doménou bankopojišťoven. Těch, které se na ně zaměřují, však postupně ubývá. Lídrem v této oblasti je Komerční pojišťovna, následovaná Pojišťovnou České spořitelny a první „nebankopojišťovnou“ Kooperativou. Celkový objem jednorázů za 1. čtvrtletí 2014 byl 7,8 miliardy Kč, což je 22,4 % více než v roce 2013. Zajímavostí je, že v podstatě celý růst trhu připadá jen na Komerční pojišťovnu. Zbytek zaznamenal celkovou stagnaci, když růst některých pojišťoven byl kompenzován poklesem jiných.

 

Lídr trhu

Výsledky za 1. čtvrtletí zatím jen naznačují, jaký bude vývoj po zbytek roku. Relativně vysoký růst nejspíš nevydrží po celý rok a dojde k jeho snížení. Kde můžeme očekávat lepší výsledky je povinné ručení, ovšem růst nebude nejspíš dostatečný na to, aby se tento produkt dostal ze svých potíží. Situace se nejspíš nebude dramaticky měnit v havarijním pojištění, a ani v pojištění podnikatelů.

Velké výkyvy můžeme naopak očekávat v životním pojištění vzhledem k velkému vlivu jednorázů a jejich nárazovému působení na vývoj trhu. Jejich růst se pravděpodobně zmírní a jedinou otázkou tak zůstává, jaký dopad bude mít toto zpomalení na celé životní pojištění. Se zlepšením u běžně placeného se přitom moc počítat nedá.

Lídrem celkového trhu zůstane po tento rok Česká pojišťovna. Na stejnou pozici se patrně vrátí i v neživotním pojištění, ovšem v životním je největším favoritem na zisk pozice „jedničky“ Pojišťovna České spořitelny.

Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor, oddělení poradenství pro finanční instituce společnosti EY

Zdroj: Kateřina Lhotská, expert pro pojišťovací sektor

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články