Směrnice o distribuci pojištění IDD dostala v Evropském parlamentu zelenou


			Směrnice o distribuci pojištění IDD dostala v Evropském parlamentu zelenou

Evropští poslanci v úterý velkou většinou schválili návrh znění dlouho očekávané směrnice o distribuci pojištění. Komisař EU pro finanční služby Jonathan Hill označil znění za „dobrý text, na který se vyplatilo čekat".

 

„Zajistí transparentnost, ochranu spotřebitelů a umožní spotřebitelům učinit správné rozhodnutí o svých pojistných produktech," konstatoval eurokomisař po hlasování.

Text směrnice o distribuci pojištění byl v plénu Evropského parlamentu přijat velkou většinou hlasů. Z 686 poslanců hlasovalo za text směrnice 579 poslanců, proti bylo 40 poslanců a 67 europoslanců se zdrželo hlasování.

Účelem směrnice je především sjednotit distribuci pojistných produktů, podpořit trh investičního a životního pojištění a zajištění, zvýšit ochranu spotřebitele pojistných produktů. Směrnice se vztahuje na finanční instituce, pojišťovny i zprostředkovatele pojištění stejně.

„Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců chápe přijetí této směrnice jako proces standardizace služeb spojených s distribucí pojištění v Evropské unii v zájmu podpory trhu a jednotné ochrany finančních spotřebitelů," konstatuje za asociaci její generální tajemnice Darina Huttová.

Směrnice má oproti předchozí verzi širší rámec, definuje distributory pojištění a vztahuje se na pojišťovny, zprostředkovatele a příležitostné zprostředkovatele pojištění.

Zavádí se, jak je to na Slovensku už dávno, povinnost registrovat se v centrálním registru všech zprostředkovatelů pojištění. Tito budou mít možnost na základě volného pohybu zprostředkování pojištění nebo zajištění v ostatních členských státech Evropské unie.

Směrnice rovněž stanoví rozsah minimálních požadovaných odborných předpokladů pro výkon zprostředkování pojištění a zápis do rejstříku. Ve vztahu ke klientovi směrnice stanoví rozsah předsmluvních informací, které musí být klientovi poskytnuty zdarma před uzavřením smlouvy.

Stanoví také informace, které musí být klientovi poskytnuty jako součást zprostředkování. Jde například o náklady pojištění, druh odměny vyplácené zaměstnanci pojišťovny, který distribuuje pojistný produkt. Stanoví také přísnější požadavky na prodej produktů životního pojištění s investičními prvky či zvláštní pravidla pro nezávislé poradenství.

Směrnice však nezavádí žádný zákaz na provizi, protože by to bylo podle poslanců v rozporu s právem na konkurenceschopnost, přičemž právě implementace bude klíčová.

Očekává se, že směrnice bude do konce roku oficiálně přijata Radou EU i Evropským parlamentním. Následně, nejpozději do začátku února, se zveřejní v Úředním věstníku Evropské unie.

Platnost vstoupí 20 dní po zveřejnění a členské státy budou mít dva roky na zavedení směrnice. Transpozici Směrnice o distribuci pojištění očekává AFISP v roce 2016.

Zdroj: Bipar

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články