Trh s pojištěním je ovlivněn nejen stagnující ekonomikou


			Trh s pojištěním je ovlivněn nejen stagnující ekonomikou
16.4.2015 Vývoj trhu

Vývoj pojistného trhu se zpožděním kopíruje celkový vývoj české ekonomiky. Současné, poměrně nízké tempo růstu nemá však na svědomí pouze ekonomický cyklus, ale také legislativa a sílící tlak na kvalitu distribuce a ochranu spotřebitele, kterým pojistný trh v posledních době čelí, komentuje situaci Tomáš Síkora, výkonný ředitel ČAP.

 

Díky začínajícímu oživování české ekonomiky lze očekávat do budoucna předepsané pojistné lehce nad hranicí stagnace, nedomnívám se ovšem, že by došlo k nějakým výrazným změnám.

Po legislativních změnách, které se odrazily v loňském roce v pojištění motorových vozidel, ovlivnily legislativní úpravy v letošním roce oblast soukromého životního pojištění. Novela zákona o daních z příjmů omezila možnost jednorázových výběrů finančních prostředků ze smluv, které zůstanou v režimu daňové uznatelnosti. Tato změna může být jedním z důvodů oslabení předepsaného pojistného v posledním čtvrtletí loňského roku.

Do budoucna existuje riziko, že se z důvodu změny režimu pokles předepsaného pojistného za životní pojištění s běžně placeným pojistným ještě prohloubí. Přesto věřím, že se v dlouhodobém časovém horizontu bude jednat jen o pokles přechodný.

Pomyslným "tahounem trhu" bude pravděpodobně nadále neživotní pojištění, a hlavně kvůli nutnosti zvyšování pojistných sazeb v povinném ručení. Zejména dopady nového občanského zákoníku v minulosti zhoršily již tak neuspokojivé technické výsledky tohoto segmentu. Postupné zdražování se ukázalo jako adekvátní reakce na pokračující růst závazků.

K dalšímu zvýšení cen však zřejmě budou pojišťovny nuceny v souvislosti se zrušením financování škod způsobených nepojištěnými vlastníky vozidel, ke kterému došlo počátkem letošního roku. Rozhodně platí, že pojistný trh udělá maximum pro nalezení nového funkčního modelu financování Garančního fondu ČKP ze strany nepojištěných tak, aby náklady nebyly nespravedlivě přeneseny na poctivé, pojištěné řidiče.

Pro další vývoj cenotvorby je nutné zmínit i z pohledu klienta nepochybně pozitivní zprávu, že pojistný trh je v České republice saturovaný, vyspělý a velmi konkurenční. Nikdo si proto nedovolí zdražovat více, než mu tržní situace dovolí.

Pozitivní výhodou rostoucího konkurenčního prostředí je vytváření prostoru pro další zkvalitňování individuálního přístupu ke klientovi a k vývoji nových produktů. V tomto směru jsem optimistou a věřím, že pojistitelé tuto příležitost i přes legislativní překážky využijí a budou schopni nadále nabízet takové produkty, díky nimž budou moci ochránit firmy a běžné spotřebitele před hrozícími riziky.

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články