UNIQA: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni


			UNIQA: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni
4.3.2011 Vývoj trhu

1. Překvapilo vás rozhodnutí zrušit rozdíly mezi pohlavími, které se dosud využívaly v pojistných smlouvách?

Z našeho pohledu se zde v úterý rozhodnutím evropského soudu otevřel prostor do prosince 2012, který je třeba využít k odporu k definitivnímu zavedení unisex přístupu. Jistě lze předpokládat, že bude rozporováno nejen ze strany samotných pojišťoven, ale i dalších ekonomických odborníků, národních vlád a médií, protože otvírá prostor pro zpochybnění prakticky jakékoli segmentace nebo rozlišování na základě relevantních dat, která spolehlivě potvrzují dlouhodobé a stabilní rozdíly vyplývající z ženské nebo mužské podstaty, a tudíž objektivně opodstatňují spravedlivé rozlišování tarifů. Ovšem předpokládáme-li stále ještě, že pojišťovnictví je založeno na výpočtu pravděpodobnosti rizik.

Navíc by případné skutečné plošné zavedení tohoto opatření v Evropě motivovalo další snahy pseudospravedlivých o umělé zavedení dalších rovnostářských principů (v EU už jsou údajně na stole návrhy na „zamezení diskriminace“ podle věku nebo tělesného postižení). A to by mohlo v důsledcích vést až k likvidaci komerčních pojišťoven v dnešním pojetí.

2. Jaké pojistné smlouvy to nejvíc ovlivní?

Případná restrikce rozlišování podle pohlaví by měla vliv zejména na životní pojištění a úrazové pojištění (ženám by se podstatně prodražilo, zatímco mužům by zlevnilo maximálně trochu). Tyto změny by mohly přinést i zásadní odliv klientek, kterých se v porovnání s muži dnes pojišťuje méně. V oblasti pojištění denních dávek v pracovní neschopnosti by naopak ženy v mladším věku ušetřily. V oblasti havarijního pojištění by se týkaly změny klientek těch pojišťoven, které „lady rabaty“ poskytují.

3. Znamená to, že smlouvy o životním pojištění a důchodovém pojištění po zavedení nového systému zdraží?

Ano, všeobecné zdražení by v komerčním pojištění převážilo nad dílčími zlevněními v jednotlivých produktech. Je otázkou, zda by se pojišťovny podřídily v souladu se zájmy tohoto kontroverzní nařízení nebo zda by hledaly cesty, jak ho neporušit, ale současně zůstat na dosavadních objektivně správných principech – rozdělit pojišťovny, nabízet produkty vyvinuté speciálně pro jedno pohlaví, apod. Protože pozítří můžou přijít další „koumáci“ a požadovat zrovnoprávnění věkových kategorií, „nediskrimonovat“ podle výše příjmu apod.
Je například zajímavé, že naše vláda přišla ve stejný den, kdy byla publikována zpráva o odstranění nerovnosti v pojištění, se zákazem silných motocyklů pro osoby mladší 24 let. Jistě, prokazatelně disponuje statistikou nehod a úmrtnosti mladých motorkářů na českých silnicích, ale neškodí tím optikou EU současně „neoprávněně“ stovkám a tisícům zodpovědných a klidných mladých řidičů silných strojů, kteří dodržují všechny předpisy a jezdí opatrně?

4. A o kolik %?

V různé míře, od několika až po desítky procent.

UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články