UNIQA Pojišťovna: Jak bude vypadat rok 2012?


			UNIQA Pojišťovna: Jak bude vypadat rok 2012?
10.1.2012 Vývoj trhu

Jak bude vypadat rok 2012? Už letos může dojít k zastavení dalšího propadu sazeb povinného ručení. A možná se oživí i systém bonus – malus. Takový je názor Ing. Martina Žáčka, CSc., předsedy představenstva a generálního ředitele UNIQA pojišťovny.

Na podobnou otázku odpovídala přede mnou už řada analytiků a expertů a jejich prognózy nebyly ve své naprosté většině optimistické. Hemžily se výrazy jako návrat do recese, špatná kondice, krize, propad nebo rovnou rozpad. Méně seriózní výhledy korunuje dokonce předpovídaný konec světa před Vánoci 2012...

Dovolím si pozitivnější výhled - rok 2012 bude podle mne náročný, nicméně bude ve svém průběhu přinášet řadu příležitostí, jež mohou napomoci k příznivějšímu vývoji. Jako každé jiné odvětví ekonomiky bude české pojišťovnictví ovlivňováno externími vlivy, zejména vývojem evropské ekonomiky a situací na finančních trzích. Česká ekonomika vykazuje ve srovnání s většinou okolních zemí slušné výsledky, nezaměstnanost i inflace jsou nízké, banky jsou bezpečné. To jsou faktory, jejichž vývoj působí na náladu obyvatelstva i podnikatelů, jejich důvěru a ochotu rozhodovat se pro investice. To je pro pojistné odvětví důležité a zůstane barometrem našeho úspěchu po celý rok 2012.


Neživotní pojištění

V oblasti neživotního pojištění budeme i nadále zápasit se stagnací nebo mírným poklesem. Hlavním důvodem bude nižší předepsané pojistné v pojištění vozidel. Nicméně věříme, že už letos dojde k zastavení dalšího propadu sazeb pojistného v povinném ručení, které se dostalo už na nereálně nízkou a dlouhodobě neudržitelnou úroveň. Mým osobním přáním je, aby došlo také na resuscitaci vyváženého systému bonus-malus, který není využíván tak, jak by se patřilo.


Otazníky kolem startu druhého pilíře penzijního systému

Příznivý bude letošní rok pro riziková pojištění osob, jakými jsou úrazové, soukromé zdravotní nebo cestovní pojištění.

Otazníky zatím jsou kolem rozběhu druhého pilíře penzijního systému - přijetí veřejností bylo zatím spíše vlažné a skutečné plusy a minusy zapojení zainteresovaná cílová skupina zatím spíše zvažuje. Nicméně masovost, s jakou bude penzijní reforma v praxi přijata, bude mít zprostředkovaně vliv na zájem o rezervotvorné životní pojištění - občané disponují zpravidla omezenými finančními prostředky, takže dojde u velké části z nich na rozhodování "buď-anebo". Vzájemná interakce mezi spořícími složkami životního pojištění a startu 2. pilíře penzijní soustavy je zatím velkou neznámou.


Životní pojištění

V oblasti životního pojištění dominovaly v uplynulých několika letech jednorázově placené produkty. I zde bude důležitý vývoj na finančních trzích, který ukáže, zda pojišťovny i nadále dokážou nabídnout zajímavé zhodnocení investice s pevnou dobou vkladu. Běžně placené pojistné pravděpodobně poroste, ale v řádu několika málo procent.

Otazníky jsou nadále okolo zdravotnické reformy. Dosavadní krůčky jsou spíše symbolické. Po nich by měla přijít skutečně zásadní opatření zajišťující spolehlivé zdroje pokrytí medicínských služeb s nepřetržitě rostoucím standardem, ale zároveň se závratně se zvyšujícími finančními nároky. Komerční pojišťovny opakovaně deklarují svoji připravenost zapojit se do zdravotního zabezpečení pro naše občany a převzít část odpovědnosti.

Máme na to prostředky i odborníky, máme praxí osvědčené know-how od našich centrál v zahraničí.

UNIQA pojišťovna byla v loňském roce nejdynamičtější velkou pojišťovnou českého trhu. Dokázali jsme růst mimo jiné i v segmentech, kde trh už delší období stagnoval nebo klesal. Prosté, ale ambiciózní cíle si klademe i pro rok 2012 - chceme růst vyváženě, rychleji než je celotržní průměr a navýšit náš tržní podíl.

Zdroj: DŠ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články