Velká část příjmů pojišťoven v Rusku pochází z ropného průmyslu


			Velká část příjmů pojišťoven v Rusku pochází z ropného průmyslu
13.7.2012 Vývoj trhu

S očekávanou mírou růstu 3,7 procenta v roce 2012 představuje Rusko jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik ve střední a východní Evropě. Nicméně propojištěnost zůstává poměrně nízká. To činí tento trh velmi perspektivní. Podrobnosti jsou v rozhovoru s Hakanem Danielssonem, generálním ředitelem Allianz IC (Rusko). Celý rozhovor vyšel na www.XPRIMM.com.

Které pojistné produkty jsou dnes v Rusku nejžádanější?

Danielsson: Stejně jako v mnoha jiných zemích je největší zájem o pojištění motorových vozidel. Základem je poptávka po pojištění odpovědnosti, protože povinnost každého řidiče mít takové pojištění je daná zákonem. Movitější vlastníci nových automobilů mají rovněž zájem o úrazové krytí. Kromě toho vzniká velká poptávka po pojištění majetku podobně jako je tomu v ostatní částech Evropy.

Proč tomu tak je?

Danielsson: Podle mých zkušeností je rozdíl mezi produkty, které lidé "musí mít" a produkty, které je "dobré mít". Produkty, které jsou v kategorii "musíte mít" jsou ty, které vyžaduje zákon nebo ty, které souvisí s bankovními úvěry na koupi domu nebo bytu. Ale produkty, které "je dobré mít" souvisí s nehodami a patří mezi ně i životní pojištění. Ty nejsou ve srovnání se západní Evropou v Rusku zdaleka tak rozšířené, ale jejich popularita bude růst v závislosti na tom, jak se ekonomika vyvíjí.

Kde ještě vidíte silnou poptávku?

Danielsson: Většina příjmů pojišťoven v Rusku pochází z ropného průmyslu, který je v této zemi velmi rozsáhlý. Makléři hledají pojistné krytí pro ropné rafinérie, dopravní a další velké společnosti, podnikající v tomto oboru. Nicméně, pokud se podíváme na počet smluv, většina z nich přece jen patří mezi pojištění automobilů a zdravotních pojišťoven.

Jak se ruský pojistný trh liší od ostatních zemí světa?

Danielsson: Rusové se s oblibou cítí být mimořádní a často jsou podráždění, když slyší, že není velký rozdíl mezi Ruskem a ostatními zeměmi. Ale on opravdu žádný rozdíl neexistuje. Žádná jiná oblast nespojuje společnost tak jako pojištění. Zdravotní pojištění v Rusku je ovlivněno vývojem zdravotnického systému a pojištění motorových vozidel zase ovlivňuje rostoucí počet automobilů. Takže ruský pojistný trh kopíruje své evropské vzory.

Jak se životní úroveň průměrného člověka, žijícího mimo Moskvu, blíží k západoevropské úrovni, blíží se podoba pojistného trhu spíše trhu německému nebo švýcarskému.

XPRIMM

Zdroj: XPRIMM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS