Vienna Insurance Group: výsledky za 1-3. čtvrtletí 2013


			Vienna Insurance Group: výsledky za 1-3. čtvrtletí 2013
5.12.2013 Vývoj trhu

Předepsané pojistné za období 1. až 3. čtvrtletí 2013 dosahuje 7,1 milliard eur - to jem pokles o 5,1 %. Zisk před zdaněním dosáhl 315,9 miliónů eur (to je pokles o 28,8 %).

I přes velmi náročné tržní prostředí hodnotí Vienna Insurance Group (VIG) dosavadní vývoj pozitivně. Pokles 5,1 %  za 1-3. čtvrtletí je způsoben nižšími výsledky jednorázově placeného pojistného v Polsku, vývojem v Rumunsku a  potížím v segmentu autopojištění v Itálii. Při očištění od těchto vlivů VIG vykazuje růst o 2 procenta. 

V životním pojištění byly výsledky ovlivněny již zmíněným vývojem v Polsku. Celkové předepsané pojistné ve výši 3,1 milionů eur v tomto segmentu představuje pokles 0,9 %. Bez započítání vlivu výsledků polského trhu jde o růst 2,8 %. U běžně placeného životního pojištění vzrostlo předepsané pojistné o 1,3 %. V mnoha zemích střední a východní Evropy bylo pak tempo růstu v tomto segmentu dvouciferné. 

Zlepšení výše zisku

Třetí čtvrtletí bylo charakterizováno výrazným zlepšením zisku (před zdaněním) na 110,2 milionu eur, ve srovnání s 46,3 mil. eur v předchozím čtvrtletí roku 2013. 
Přes ztráty v Rumunsku, se výsledky v zemích střední a východní Evropy se vyvíjely příznivě. Zisk (před zdaněním) se zvýšil o 4,5 procenta. Na příznivém vývoji se podstatnou měrou podílely země střední a východní Evropy a Polsko. 

„Vývoj skupiny Vienna Insurance Group ukazuje, že strategické zaměření na trhy CEE regionu je velmi úspěšné – navzdory problémům na rumunském trhu. Postavení skupiny v tomto slibném regionu je výborné a zisky v sektoru pojišťovnictví rostou prakticky na všech trzích. Naše divize dosahují vysokého dvojciferného růstu zisku na klíčových trzích Polska, Chorvatska a Ukrajiny. V Turecku stejně jako Bulharsku, což jsou dva náročnější trhy, VIG udržuje pozitivní trend,“ komentoval výsledky CEO skupiny Peter Hagen. 

 

Česká republika – dobrý vývoj i přes náročné podmínky

Na českém trhu se skupině podařilo ve 3.čtvrtletí zvýšit zisk před zdaněním o 3,2 procenta na 144,9 mil. eur.

Combined Ratio dosáhlo výborných 93.8 % i přes škody způsobené červnovými povodněmi a letními bouřkami. V oblasti životního pojištění dosáhlo předepsané pojistné výše 628.6 mil EUR a růstu 2,1 %. Zde se projevila velmi úspěšná spolupráce s Erste Group. K výsledkům významně přispěla Pojišťovna české spořitelny růstem 5,8%. V neživotním pojištění dosáhlo VIG předepsaného pojistného ve výši 689.4 mil EUR.

Český trh byl nejziskovějším trhem skupiny za prvních devět měsíců roku. S podílem 33,2 procenta je VIG jedničkou na českém pojišťovacím trhu. Skupina v ČR ovládá Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny.


Výhled 

Díky obtížnému vývoji na rumunském a italském trhu potvrdila VIG v rámci zveřejněných výsledků očekávání volatility celoročních čísel. 

Zároveň VIG potvrdilo svoji dosavadní strategii zaměření především na rakouský trh a trhy střední a východní Evropy a konzervativní investiční politiky založené na silné kapitalizaci.

 

VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články