Vývoj pojistného trhu v roce 2011: Novinky


			Vývoj pojistného trhu v roce 2011: Novinky
4.3.2012 Vývoj trhu

Již v 1. čtvrtletí zareagovaly dvě pojišťovny na legislativní úpravou vyžadující povinné pojištění personálních agentur – Slavia a UNIQA. Další zatím tento produkt nepřipravují.

Ve 2. čtvrtletí se pojišťovny věnovaly již tradičně úpravám cestovního pojištění.

Zajímavý přístup ke stanovení ceny se objevil v POV. ČSOB Pojišťovna pro stanovení sazby jako první použila více parametrů vztažených k řidiči než k vozidlu (zůstaly jen dva – výkon motoru a tovární značka, přičemž úplně chybí objem motoru). Sazba je pak velmi zajímavá především pro málo rizikové klienty, naopak pro ty rizikovější je výrazně vyšší.

ČSOB Pojišťovna se spolu s ČPP také připojila k novince z roku 2010 – „přímé likvidaci“ a rozšířily tak počet pojišťoven, které tuto službu za různých podmínek v rámci POV nabízejí.

S 1. červnem bylo již tradičně spojeno představení nových IŽP zaměřených na děti. Ve 3. čtvrtletí se snažily některé pojišťovny poněkud opožděně ještě „svézt“ na vlně obliby jednorázových produktů.

4. čtvrtletí bývá již tradičně spojováno s novinkami v POV. Nyní se objevily dvě výraznější. Jednou z nich je navýšení limitů plnění až na hodnoty 150/150. Pokud chápeme pojištění jako nástroj k zajištění rizik, které není člověk schopen zvládnout jiným způsobem, tak to není špatný krok. Bohužel je doprovázena celou řadou doplňujících a někdy ne úplně účelných připojištění, která celkovou cenu zbytečně navyšují (přestože jsou prezentovány jako „zadarmo v ceně“). Další novinkou je garance ceny pojištění na dobu několika let. Vzhledem k tomu, že ve střednědobém horizontu očekáváme stagnaci a možná i mírný růst průměrných sazeb POV, mohla by tato nabídka vypadat zajímavě. Problém spočívá v tom, že očekávání klientů je nastaveno na další pokles sazeb a pojišťovny nabízející tuto garanci při jejím představení nevysvětlily, že tato očekávání nejsou úplně reálná.

V 1. čtvrtletí se objevila novinka v oblasti služeb. Tou je využití „chytrých telefonů“ (smartphonů) při nahlášení pojistné události (ze začátku pouze v případě dopravní nehody, ale později přibývaly další), včetně nafocení, záznamu nehody, určení polohy apod. a využití dalších asistenčních služeb. Tuto službu zatím představily téměř zároveň dvě pojišťovny – Česká pojišťovna a Direct. V průběhu roku začaly tyto telefony využívat i další pojišťovny.

Několik pojišťoven také nabídlo svým klientům možnost spravovat svoje pojištění pomocí on-line autorizovaného přístupu. Využít tohoto kanálu pro posílení obchodních aktivit se však zatím nepodařilo žádné z nich. Myslíme si, že se jim to nepovede bez vyřešení klíčové otázky: „jak přilákat klienty k tomu, aby svoje internetové pojišťovnictví pravidelně navštěvovali?“

Stále více pojišťoven nabízí možnost sjednání on-line i u majetkových pojištění občanů (nemovitost a domácnost). Některým pojišťovnám se však nedaří vyrovnat se s nebezpečím podpojištění klienta, který není bohužel dostatečně varován před následky, které z toho plynou. Jako příklad uvádíme možnost pojistit nemovitost-byt v Praze na pojistnou částku 1000,- Kč. Pokud je klient výrazněji motivován cenou, může lehce dojít k tomu, že po provedení „cenové optimalizace“ formou snížení pojistné částky není dostatečně chráněn jeho majetek.

Jedna z pojišťoven učinila na první pohled zajímavý pokus a nabídla RŽP s možností sjednání on-line na internetu. Nastavené limity plnění jsou však v tomto případě poměrně nízké.

Nejvýraznější událostí, která zasáhla pojistný trh již v 1. čtvrtletí roku, bylo rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) o zrušení výjimky ze směrnice 2004/113/ES (tzv. „antidiskriminační“ směrnice), na jejímž základě je možno využívat pohlaví pro určení výše pojistného nebo pojistného plnění. Výjimka přestane platit 21.12.2012.

Rozhodnutí se neopírá o žádný znalecký posudek, který by potvrdil nebo vyvrátil závislost pravděpodobnosti pojistné události na pohlaví, ale spíše o formální nedokonalost této směrnice. ESD zdůvodňuje zrušení výjimky tím, že pohlaví je na jedné straně zakázáno používat jako parametr pro výpočet pojistného/pojistného plnění, ale na druhé straně je ho povoleno díky výjimce ke stejnému účelu využívat v podstatě bez omezení.

Důležitou informací, která s tímto rozhodnutím souvisí, je, že „zákaz diskriminace“ se bude týkat jen nově sjednávaných smluv. V roce 2012 lze tedy očekávat, že se pojišťovny zaměří především na ženy („pojistěte se levně, dokud to jde“), další rok na muže („pojistěte se levněji než dřív“) a nelze vyloučit i snahu některých zprostředkovatelů situace zneužít a pomocí lživé argumentace nutit klienty „předělávat smlouvy“.

Platnosti směrnice Solvency II se odsouvá o rok. Nevstoupí tak v platnost 1. 1. 2013, jak se předpokládalo, ale až 1. 1. 2014. Jednotlivé pojišťovny však budou muset předložit plány na realizaci svým dohledovým a regulačním orgánům již v polovině roku 2013. Objevují se však i informace, že ani tento odklad nemusí být definitivní a hovoří se i o roce 2015.

NESS Czech s.r.o.
Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články