Vývoj pojistného trhu v roce 2011: Životní pojištění


			Vývoj pojistného trhu v roce 2011: Životní pojištění
3.3.2012 Vývoj trhu

ŽP v podstatě zastavilo růst (+0,3 %), což je ve velkém kontrastu se stejným obdobím roku 2010 (+19,3 %). Alespoň stagnace bylo dosaženo díky běžně placenému pojistnému (+2,2 %), když jednorázové po dlouhé době meziročně pokleslo (-2,3 %).

Na pozici „jedničky“ je Česká pojišťovna, která se na ni vrátila ve 2. čtvrtletí. „Dvojkou“ je již od minulého čtvrtletí Pojišťovna ČS, na třetí místo se dostala Kooperativa a ČSOB Pojišťovna, po 1. čtvrtletí nejsilnější, klesla na 4. místo. Pátá je Komerční pojišťovna, která meziročně ztratila svoji pozici „dvojky“. Výsledky za 4. čtvrtletí pak poskytují na prvních třech místech podobný obrázek. Nejsilnější byla České pojišťovna, následovaná Pojišťovnou ČS a Kooperativou. Za nimi následují ING a ČSOB Pojišťovna.

Zajímavá je strukturální změna u jednorázového ŽP. Zatímco samostatné jednorázy se propadly poměrně podstatně (o 10 %), mimořádné pojistné naopak výrazně rostlo (+25 %).

Od 2. čtvrtletí přitom docházelo ke zpomalování růstu jednorázů celkem, přičemž výsledky za jednotlivá čtvrtletí již naznačovaly propad. Je docela možné, že stojíme na prahu období poklesu, jehož hloubka se jen těžko odhaduje.

Podle všeho se ukazuje, že by se mohl zastavit někde mezi hodnotami pojistného za rok 2009 a 2010, tedy zhruba 21-23 miliard v roce 2012. Pravděpodobně však nebude pokles podobně rychlý, jako byl růst. V souvislosti s tím lze očekávat také postupnou ztrátu pozic u těch pojišťoven, které se na tento typ produktů soustředily a nevytvářely si přitom dostatečně stabilní kmen běžně placených smluv. To se týkalo především některých bankopojišťoven. V současné době je podíl jednorázově placeného ŽP 39,9 % a od počátku roku poměrně výrazně poklesl (ze 45,5 %). I přes jeho snížení pod 40 % je však stále velmi vysoký.

Tento typ ŽP není navíc tím, co by pojišťovny měly preferovat. Je u něj dominantní neprofitabilní, nebo méně profitabilní spořící složka, zatímco riziková část (kde lze naopak profitability dosahovat) je často spíše symbolická (je součástí produktu jen proto, aby mohl být stále nazýván pojištěním). To také znamená, že pokles jednorázů by neměl být nijak dramatickým zásahem do zisku pojišťoven. Tak jako jej v období růstu v souvislosti s nimi nevytvářely, tak o něj nyní při poklesu jednorázů ani nepřijdou. Tento typ produktu není ovšem ani dobrou variantou pro klienty, protože neplní hlavní funkci pojištění – zajištění rizik.

NESS Czech s.r.o.
Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články