Vývoj pojistného trhu za rok 2011


			Vývoj pojistného trhu za rok 2011
1.3.2012 Vývoj trhu

Pojistný trh za rok 2011 meziročně celkově poklesl o téměř 0,7 %. Zatímco v předchozích obdobích docházelo k meziročnímu růstu, nyní došlo k obratu. Je to dáno tím, že opakující se pokles v NŽP nebyl tentokrát kompenzován dostatečným růstem v ŽP, kde došlo dokonce po dlouhé době k meziročnímu poklesu u jednorázového pojistného.

Podíl ŽP na celkovém objemu pojistného se ovšem i tak opět o něco přiblížil polovině, když se meziročně zvýšil o 0,5%b na 49,9 %. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl dokonce o 0,6%b. ČR je však stále poměrně daleko od průměrného podílu ŽP v Evropě (kolem 61 %), když k relativnímu přiblížení došlo tentokrát díky běžnému pojistnému v ŽP. Nicméně tuto hodnotu je třeba chápat jenom jako jakýsi benchmark, který ovšem nemá žádnou vypovídací schopnost o úrovni zabezpečení rizik ani v Evropě, ani v naší zemi.

Ze strany České asociace pojišťoven došlo k další změně podoby zveřejňovaných výsledků. Očištění od netržního pojistného (povinná odpovědnost zaměstnavatele a EGAP), které bylo provedeno v prvních dvou čtvrtletích, jsme přivítali, protože jsme tržní a netržní pojistné oddělovali již dřív. V posledním čtvrtletí byla změna motivována snahou očistit trh o vliv jednorázově placeného ŽP. Proto byla do celkových výsledků a výsledků za ŽP započítána jen jedna desetina tohoto pojistného. V tomto případě jsme novinku nepřejali. Důvodem je snaha o zachování porovnatelnosti výsledků s minulostí a tedy i toho, jak moc jednorázové ŽP pojistný trh ovlivňuje. Tato analýza je tak jediná na našem pojistném trhu, která tento pohled poskytuje. Od příštího roku budeme nadále posuzovat vývoj „neredukovaného“ trhu (jednorázy v plné výši), přičemž „redukovaný“ pohled (jednorázy s nižší váhou) budeme poskytovat jako doplňkový.

Nejsilnější pojišťovnou zůstává Česká pojišťovna a to jak při nezapočítání, tak i při započítání netržního pojistného. Kooperativa, která byla při zahrnutí netržního pojistného nejsilnější v 1. čtvrtletí, byla po zbytek roku „dvojkou“ trhu. Obě pojišťovny podíl na trhu ztrácejí, ovšem Česká pojišťovna výrazně rychleji. Již od počátku roku je na třetím místě ČSOB Pojišťovna (především díky jednorázovému ŽP) následovaná Allianz a Pojišťovnou ČS. Při posouzení výsledků za 4. čtvrtletí vidíme, že se nejvíce dařilo opět České pojišťovně před Kooperativou, které ovšem následuje dvojice Pojišťovna ČS, Allianz a pátá je ČSOB Pojišťovna.

NESS Czech s.r.o.

Kateřina Lhotská

Zdroj: NESS Czech s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články