Wüstenrot: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni


			Wüstenrot: Pojištěnci nesmějí být diskriminováni
10.3.2011 Vývoj trhu

Evropský soudní dvůr včera označil segmentaci pojištěnců podle pohlaví jako diskriminaci a zakázal ji. Jak se k tématu vyjádřila pojišťovna Wüstenrot?

 

Překvapilo vás rozhodnutí zrušit rozdíly mezi pohlavími, které se dosud využívaly v pojistných smlouvách?

Ano, rozhodnutí Evropského soudu, na jehož základě bude ode dne 21. 12. 2012 zrušen článek 5/2 směrnice č. 2004/113/ES, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, nás překvapilo; zejména s ohledem na odbornou diskuzi vedenou k této problematice na celoevropské úrovni s jasným závěrem, že využívání statistických údajů v pojištění má své opodstatnění a není diskriminační.

Čl. 5/2 uvedené směrnice umožňoval využití výjimky z obecného pravidla nepoužívání pohlaví jako faktoru při výpočtu výše pojistného a pojistného plnění pro účely pojištění. Česká republika této výjimky využila (viz §13a zákona o pojistné smlouvě, §57 zákona o pojišťovnictví, i příslušné ustanovení návrhu nového občanského zákoníku).

 

Jaké pojistné smlouvy to nejvíc ovlivní?

Rozhodnutí o sjednocení sazeb pro muže a ženy bude mít především dopad na pojistné smlouvy životního pojištění. Tento dopad je závislý na typu produktu, tj. poměru mezi rizikovou a spořící složkou.

V pojištění motorových vozidel Wüstenrot nezohledňuje pohlaví při kalkulaci pojistného.

 

Znamená to, že smlouvy o životním pojištění a důchodovém pojištění po zavedení nového systému zdraží?

Zatím jsme se ještě úpravou sazeb nezabývali. V tuto chvíli zatím tedy nedokážeme jasně odpovědět, zda u naší pojišťovny dojde ke „zdražení pojištění“.

Wüstenrot

Zdroj: Wüstenrot

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články