Zastropovat pojištění odpovědnosti nemocnic? Nereálné!


			Zastropovat pojištění odpovědnosti nemocnic? Nereálné!
22.1.2016 Vývoj trhu

Po neúspěchu v cestovním ruchu je snaha, aby stát určoval cenu rizika v segmentu pojištění odpovědnosti nemocnic. Situace na trhu to však neumožňuje.

V sobotu vyšel na Aktuálně.cz článek Nemocnice utápějí miliony, za které by mohly léčit, v drahých pojistkách. Jsem naprosto přesvědčen, že po jeho přečtení se upřímně zděsili všichni kolegové z velmi omezeného a neustále se zužujícího kruhu pojistitelů, kteří jsou stále ještě ochotni nabízet extrémně rizikové a nesmírně nákladné pojištění profesní odpovědnosti nemocnic.

V textu se píše, že cena pojištění roste a že je určitá snaha takové pojištění zastropovat. To je absolutně nereálné a nemožné! I když na papíře je možné v podstatě všechno, na trhu se nenajde nikdo, kdo by na něco takového přistoupil.

Něco podobného zkusil někdo jiný v pojištění úpadku cestovních kanceláří a výsledek byl stejný. Nikdo to nechtěl dělat, tak se od toho muselo ustoupit. A to připomínám, že pojištění úpadku cestovních kanceláří je proti pojištění profesní odpovědnosti nemocnic bylinkový čajíček.

Nemocnice jsou jako ruská ruleta

Jak říkají mezinárodní zajistitelé, jsou pouze snad dvě nebezpečnější aktivity než pojištění profesní odpovědnosti nemocnic a to je hra s otevřeným ohněm ve skladu střelného prachu a ruská ruleta.

Pojištění profesní odpovědnosti lůžkových zdravotnických zařízení patří všude ve světě k nejrizikovějšímu pojištění vůbec, počet pojišťoven v České republice, které toto pojištění nabízí, klesá, již nyní se proslýchá, že některé zahraniční matky tlačí na místní manažery, aby se z tohoto pojištění stahovaly. Naše pojišťovna tento produkt rovněž nabízí a mohu zcela upřímně říci, že to nejsou plané obavy. Sehnat na toto pojištění zajištění je téměř nereálné – zkušenosti zajistitelů z Německa, Francie, Itálie, nedej bože USA jsou naprosto katastrofální. Náhrady škod rostou přímo aritmetickou řadou. Vytvořené rezervy na pojistná plnění tak dusí pojišťovny.

V České republice po přijetí nového občanského zákoníku dramaticky narostlo odškodné za zmařený život či špatně provedený zákrok a tím i snížené společenské uplatnění. Dříve se hovořilo o statisících, nyní se bavíme o desítkách milionů a vzhledem k vývoji v ostatních zemích je více než jisté, že tyto částky se budou neustále zvyšovat.

 


Čtěte také: Jak funguje produkt pojištění klinických hodnocení v ČR?


 

Navíc roste ochota lidí nechat se zastupovat advokátem a následně se soudit, zde lze opět očekávat pouze vzestupný trend.

Je tedy pochopitelné, že cena pojistky roste, je pravdou, že některé fakultní nemocnice platí za pojistku třeba i 10 nebo 15 milionů korun. Současně je ale potřeba si uvědomit, že taková nemocnice má rozpočet v řádu miliard korun a provede tisíce zákroků a v takovém počtu zákroků se stane chyba i u špičkového zdravotnického zařízení.

Je určitě pravdou, že v některé nemocnici zaplatila pojišťovna fakticky jen 900 tisíc korun, ale je třeba se zeptat, kolik lidí vůči této nemocnici již uplatňuje nárok a v jaké výši a že každá pojišťovna je povinna držet v této výši rezervy a že rozpuštění rezerv je závislé na rozhodnutí soudu, který může trvat roky.

Je třeba se také podívat  na ambulantní sektor pojištění profesní odpovědnosti. Tam cena neroste, protože náhrady a tudíž riziko jsou podstatně nižší.

Je pravdou, že těch pár pojišťoven na trhu, které jsou zatím ochotny tento produkt nabízet, je negativně ovlivněno špatným vývojem na trhu a cenou zajištění, ale při nabídce se vždy posuzuje škodní průběh dané nemocnice. Ceny v řádu málo milionů korun u velkých nemocnic jsou již ale opravdu hudbou dávné minulosti, takové ceny se nikdy nevrátí a žádné zastropování ničemu nepomůže, protože se nenajde pojistitel, který by do toho šel. Navíc se okamžitě ohradí ministerstvo financí, zdravotnictví nebo Česká národní banka.

Příliš velké riziko pro pojišťovny

Při sledování dnešního vývoje se bojím jiného rizika, totiž, že do pár let možná  nebude na trhu už vůbec nikdo, kdo takové riziko bude chtít pojišťovat. Stačí se jen zeptat kolegů z pojišťoven jakou jsou Kooperativa, Česká pojišťovna, Allianz, ČSOB, Česká podnikatelská pojišťovna, Direct nebo Uniqua, jaké mají s tímto produktem zkušenosti? Názor bude totožný s mým.

V článku se dále píše, a toto mne skutečně zarazilo, že negativním vývojem v ceně pojištění je znepokojen i makléř Renomia. Je to špičkový, gigantický mezinárodní makléř, který působí v mnoha zemích. Proč tedy z titulu své mezinárodní působnosti nepřivede do tohoto údajně výnosného a předraženého byznysu nějakou zahraniční pojišťovnu, která by to v České republice nabízela levněji? Odpověď je úplně prostá. Protože žádná taková pojišťovna neexistuje a kdyby ano, tak už zde působí, jako zde přeshraničně působí desítky pojišťoven.

Je tedy potřeba být realista. Článek se jmenuje „Nemocnice utápějí miliony, za které by mohly léčit, v drahých pojistkách“ ale také by se klidně mohl jmenovat „Pojišťovny utápějí miliony v rizikových pojistkách, místo toho, aby měly větší zisk a mohly platit vyšší daně“.

Je tedy vůbec nějaké řešení?

Určitým řešením by bylo prověření procesu uzavírání pojistek jednotlivými státem řízenými nemocnicemi ze strany ministerstva zdravotnictví, zda mají řádné parametry, zda třeba nezvolit nějaké spoluúčasti a hlavně u všech nemocnic je třeba dbát o procesní stránku, kvalitu péče a řádnou administraci, neboť určitým řešení je i maximální prevence škod. Ruku v ruce s tím jde i rychlost vyřizování soudních nároků.

Autor: Robert Kareš
Výkonný ředitel Pojišťovny VZP

Text je převzat z jeho blogu na iDNES.cz

Zdroj: iDNES.cz

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články