Zavedení Solvency II vyžaduje delší čas na přípravu


			Zavedení Solvency II vyžaduje delší čas na přípravu
11.11.2011 Pojistný trh

Evropské pojišťovnictví musí zvýšit své úsilí a lobovat, pokud jde o Solvency II, aby získalo více času na provedení této velké a tolik potřebné změny a zabránilo tak předání konkurenčních výhod pojišťovnám, které nejsou součástí EU.

Axel Theis, generální ředitel společnosti Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), uvedl, že Solvency II negativně postihne evropské pojišťovny v jejich konkurenceschopnosti, proto je potřeba lobbovat za delší čas, potřebný pro přípravu na zavedení Solvency II.


Pan Theis také řekl, že nová potřeba kapitálové přiměřenosti a režim výkaznictví pro oblast pojišťovnictví, který odstartuje 1. ledna 2014 bude mít "silný vliv" na kaptivní pojišťovny, což jen zdůvodňuje potřebu delšího čas na přípravu.

"Všechny nedávné změny právních předpisů byly provedeny s dobrými úmysly," řekl pan Theis. "Evropská unie sjednotila regulaci, daně, definovala systémová rizika a zavedla systém ochrany spotřebitelů pokud jde o penze, správu a řízení společností, účetní pravidla a Solvency II.“


Axel Theis zdůraznil, že i přes veškeré snahy v oblasti regulace EU jsou společné rámce pro dohled stále ve vývoji. Německo navíc tvoří jen asi 10 % obratu AGCS, a tak to má "potěšení" jednat s mnoha velmi různými regulačními orgány, což není zrovna jednoduché, vysvětlil.

VersicherungsJournal

Zdroj: VersicherungJournal

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS