7 právnických typů, jak se vyhnout promlčení pojistné události


			7 právnických typů, jak se vyhnout promlčení pojistné události
16.11.2015 Zprostředkovatelé

Makléř samozřejmě není povinen ani oprávněn radit klientovi v právních záležitostech, od toho jsou jiní odborníci, ale je důležité o problematice vědět a vést klienta včas k potřebným krokům. Na co by se při škodné události nemělo zapomínat, aby nedošlo ke zbytečnému promlčení? Na to odpověděla konference společnosti JJMC, s.r.o.

 

1) Škodnou událost je potřeba ohlásit co nejdříve

Není důvod ke zdržování oznámení pojistné události, kvůli tomu, že nejsou například k dispozici veškeré podklady. Pojišťovna může začít šetřit pojistnou událost a uvést proces do pohybu. Dodatečné podklady lze dodávat průběžně.

2) U pojištění odpovědnosti je třeba oznamovat škodnou událost i tehdy, pokud pojištěný svou povinnost k náhradě neuznává

Pokud k tomu dojde, klient by stejně měl své pochybnosti a námitky zaznamenat do oznámení škodné události. Škodná událost zkrátka nastala a pojišťovna by o ní měla být informována. Je potřeba aby pojištěný postupoval v souladu s povinnostmi uloženými, jak občanským zákoníkem, tak pojistnými podmínkami. Pojistné podmínky totiž často ukládají celou řadu prevenčních povinností, kdy se očekává od pojištěného, že bude již předem postupovat tak, aby pojistná událost vůbec nenastala.

3) To je nutné neopomenout hlavně u firemní klientely

U firemních klientů je potřeba apelovat na to, aby se prevenční pojistné podmínky dostaly na ta správná místa, k těm lidem, kteří je mají zajistit. Pokud smlouva skončí ve finančním útvaru v deskách, tak k provedení povinností nedojde a firma se tak může dostat do zbytečných problémů

4) Postupovat v souladu s povinnostmi uloženými OZ a pojistnými podmínkami

Pojistným podmínkám je třeba věnovat pozornost vždy, když pojistná událost nastane a klient si musí vše ohlídat, protože není nic horšího, než když nesplněním nějaké povinnosti, kterou klient normálně splnit mohl, mu bylo kráceno pojistné plnění nebo dokonce odmítnuto.

Zdroj obrázku: plzen.cz

 

Pokračování tohoto článku naleznete ve VIP sekci, po přihlášení.

Zdroj: JJMC, s.r.o.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články