AFP ČR hodnotí počty finančních zprostředkovatelů po roce 2015


			AFP ČR hodnotí počty finančních zprostředkovatelů po roce 2015

Asociace finančních poradců  každoročně monitoruje množství nově registrovaných zprostředkovatelů v registrech České národní banky. Jak se změnila čísla za poslední rok? 

Asociace finančních poradců  každoročně monitoruje množství nově registrovaných zprostředkovatelů v registrech České národní banky. Jak se změnila čísla za poslední rok?

Na začátku roku 2015 bylo v databázi ČNB 153 500 pojišťovacích zprostředkovatelů (služby v oblasti pojištění) a 26 000 vázaných zástupců (služby v oblasti investic). Rok poté, tedy v prvních měsících roku 2016 se čísla opět navýšila. U pojišťovacích zprostředkovatelů na 157 500 a na 26 300 u vázaných zástupců.

V obou kategoriích je tedy nárůst velmi mírný. U pojišťovacích zprostředkovatelů procentuální nárůst není až tak výrazný, minulý rok bylo nově registrovaných zprostředkovatelů 7.000, za posledních 11 měsíců je nárůst cca 5.800 nových registrovaných zprostředkovatelů. V podstatě se tedy jedná o hodně podobné nárůsty nových zprostředkovatelů.

U vázaných zástupců v uvedeném období bylo nově zaregistrováno 5.670, za stejné období jich zaniklo 5.341. Proto je  nárůst téměř nulový. Každopádně se jedná o zajímavou fluktuaci, která má však mírně klesající tendenci.

A jak se změnily počty pojišťovacích zprostředkovatelů u jednotlivých společností? Počty jsou rozděleny na multilevelové společnosti, broker pooly a jednobarevné (pojišťovny a stavební spořitelny).

Počet zaregistrovaných pojišťovacích zprostředkovatelů k datu 9.2.2016 je vyznačen modře. Červená data jsou k 27.3.2015 a černá data jsou k 20.1.2014.

Multilevelové společnosti (pouze největší společnosti)

MLM

Broker poolové společnosti (pouze největší společnosti)

BP

Pojišťovny a stavební spořitelny (pouze největší pojišťovny)

pojistovnyastavebnisporitelny

Oblast MLM je tedy dle registrů ČNB klesá i v roce 2015, sektor broker poolu je stagnující až velmi mírně rostoucí. Pojišťovny a stavební spořitelny jsou na lehkém ústupu. Z pohledu počtu pojišťovacích zprostředkovatelů se tedy na pojišťovacím trhu nic významného neudálo a vše jede v zaběhnutých kolejích.

Zdroj: AFP ČR

Zdroj: AFP CZ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články