AXA přichází s novou unikátní investiční příležitostí AXA Small Cap Portfolio


			AXA přichází s novou unikátní investiční příležitostí AXA Small Cap Portfolio

Finanční skupina AXA spouští nový investiční produkt AXA Small Cap Portfolio, který umožňuje investování do menších společností s velkým potenciálem. Je určen zejména pro dlouhodobé investování a pro ty, kteří hledají příležitosti v oblasti dynamických investic. Unikátní investiční strategie produktu je založena na široce diversifikovaném portfoliu menších a středních firem, které mají díky své efektivitě, dravosti a přizpůsobivosti potenciál růst daleko rychleji než velké zavedené kolosy. Přitom se však jedná o společnosti, které jsou etablovány převážně na stabilních a silných trzích.

 

"Největší přidanou hodnotou nového produktu AXA Small Cap Portfolio je široce regionálně a sektorově rozložené portfolio až 800 společností. Ruku v ruce s tím i způsob jejich výběru, který využívá know-how léty prověřeného robustního zázemí se specializací na analýzu small cap společností poskytovaného třemi významnými správci aktiv působícími v rámci AXA Group. AXA má příležitost představit se výrazněji v ČR nejen jako jedna z největších světových pojišťoven, ale také přední globální správce aktiv," říká Nikol Peschlová, manažer investičních produktů.

 

Small Caps – využití potenciálu menších firem

Pojem small cap označuje společnosti s malou tržní kapitalizací (o hodnotě 250 milionů až 1 miliardy eur). Nejsou to tedy nějací začínající živnostníci, ale firmy s fungující strukturou a na naše poměry i velkým majetkem. Přestože tvoří 14 % světového investičního spektra, bývají často podceňovány a mnoha investičními manažery zůstávají přehlíženy, často právě z důvodu obtížného výběru vhodných kandidátů do portfolia. Důkladná analytika se však vyplácí. Tyto dravé a flexibilní firmy jsou pod neustálým dohledem a tlakem velkých hráčů, což je žene kupředu a motivuje k růstu. Skupina AXA se věnuje analýze small caps již od roku 1991 a za tu dobu vyvinula mnoho úspěšných small cap produktů a strategií.

 

Unikátní investiční strategie

Jak tedy nechat peníze efektivně pracovat? Prostřednictvím nástrojů kolektivního investování, které jsou řízené investičními manažery a kontrolované Českou národní bankou, můžete spojit své finanční prostředky s ostatními drobnými investory a společně za ně nakoupit akcie nejrůznějších firem či je za zajímavý úrok můžete půjčit třeba různým státům ve formě dluhopisů. Na kvalitu složení investičního portfolia a jeho aktivní správu dohlédne odborník z AXA. Vy však v žádném okamžiku nepřestáváte své finanční prostředky vlastnit. Tímto způsobem pracují peníze pro své majitele v zahraničí naprosto běžně. V České republice je však obliba investování stále v začátcích. AXA Small Cap Portfolio je vhodný nástroj, jak své finance dlouhodobě zhodnocovat. "Naši klienti navíc mohou vývoj svého portfolia sledovat na internetu a z pohodlí domova zadávat i odkupy podílových listů," dodává Nikol Peschlová

 

 

Výhody:

 

  • Unikátní investiční strategie vytvořená těmi nejzkušenějšími investičními manažery finanční skupiny AXA zahrnující vybrané portfolio firem s malou tržní kapitalizací. Hlavními výhodami těchto firem jsou schopnost rychlé reakce na měnící se podmínky trhu či inovativnost. Jejich opomíjení a podceňování vůči velkým firmám může vést k vyšším nadvýnosům.
  • Nejméně 2/3 portfolia jsou tvořeny small a mid cap společnostmi z celého světa. Důraz je kladen zejména na rozvinuté trhy s dobrým ekonomicko-politickým zázemím pro podniky této velikosti.
  • Investiční program je vhodný pro dlouhodobé i pravidelné investování. Minimální doporučená délka investičního horizontu je 7 a více let.
  • Klienti, kteří již investovali do jakéhokoliv fondu AXA, mohou do AXA Small Cap Portfolio investovat již od 500 Kč. 
  • Průměrný roční výnos za posledních 10 let na small caps trzích je 7,55 %. *

 

 

AXA Smal Cap Portfolio

 

Více informací o produktu AXA Small Cap Portfolio najdete na speciálních webových stránkách  nebo na stránkách AXA www.axa.cz.

 

*) Aktuální hodnota podílového listu fondu může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů, návratnost investované částky není tudíž zaručena. Společnost upozorňuje podílníky, že předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnu. Hodnota podílového listu fondu je ze své podstaty nestálá a může kolísat v souvislosti s výkyvy hodnoty jednotlivých složek majetku ve fondu a v souvislosti s aktivními změnami složení tohoto majetku. V důsledku toho může hodnota investice do podílového fondu kolísat a podílník nemá zaručeno, že se mu vrátí původně investovaná částka.

 

AXA

Zdroj: AXA group

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články