Na trhu je 5 až 7 % problémových finančních poradců, možnost jejich kontroly se neustále zvyšuje


			Na trhu je 5 až 7 % problémových finančních poradců, možnost jejich kontroly se neustále zvyšuje

V registru ELIXIR je nyní možné prověřit již 40 % z aktivních finančních poradců na trhu. Jen za poslední rok se zvýšil počet reportovaných subjektů v registru o více než 100 %.

Počet finančních poradců, které si je možné prověřit v registru ELIXIR (Electronic Information Exchange Intermediary Register) se zvýšil z počtu 12 000 v červnu 2014 na 26 000 v červnu 2015. Statistiky registru ELIXIR ukazují, že přibližně 5–7 % z finančních poradců registrovaných u ČNB je problémových a vykazuje některé varovné informace.

K významnému meziročnímu zvýšení počtu reportovaných subjektů v registru ELIXIR o více než 100 % přispěl především fakt, že před 7 měsíci začali do registru poskytovat data jeho další významní členové – Česká pojišťovna, Hypoteční banka, Česká spořitelna, UniCredit a Equa Bank. Novými členy registru z řad makléřů jsou společnosti Pentia Consulting s.r.o. a BP Broker-Pool.cz, a.s.

Díky významnému nárůstu reportovaných subjektů v registru ELIXIR se nám daří stále významněji přispívat ke zvýšení transparentnosti trhu finančního poradenství, o které se aktuálně hovoří na úrovni vlády i oborových sdružení. Zároveň registr umožnuje dobrým finančním poradcům zanechat objektivní a pozitivní stopu své pracovní historie a budovat si tak dobrou pověst na trhu,“ sdělil Petr Kučera, ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, která registr ELIXIR provozuje.

Registr ELIXIR zajišťuje výměnu dat o kvalitativních ukazatelích, profesní historii a nevypořádaných závazcích zprostředkovatelů finančních služeb. Vzhledem k vysoké fluktuaci osob v tomto oboru tak členové registru ELIXIR mohou snížit riziko přijetí nesolidních poradců. Podle informací registru ELIXIR v průběhu jednoho roku mění finanční instituci, pro kterou pracuje, průměrně 15 % až 30 % finančních poradců registrovaných u ČNB.


O registru

Registr ELIXIR je společným projektem makléřských a finančněporadenských společností, pojišťoven a bankovních institucí. Jeho provozovatelem je společnost CRIF – Czech Credit Bureau. 

Registr plní především tyto funkce:

  • vytváří samoregulační nástroj podporující transparentnost trhu
  • vytváří platformu pro budování pozitivní historie a budoucnosti jednotlivých finančních a pojišťovacích poradců, makléřů a agentů
  • přispívá k pozitivnímu a důvěryhodnému vnímání profese finančního poradenství širokou veřejností 
  • nabízí efektivní nástroj k profesionálnímu řízení lidských zdrojů
  • přináší objektivní data o výši nevypořádaných závazků poradců

 

Finanční poradci, makléři či agenti poskytují na základě souhlasu svá osobní data členům registru, kteří je poté následně vkládají do databáze registru. Všechna data jsou zpracovávána podle bezpečnostních standardů platných pro oblast bankovního a finančního sektoru.

Registr ELIXIR účinně minimalizuje prostor pro neetické či dokonce nezákonné chování některých osob působících v oblasti finančního a bankovního poradenství. Přináší komplexní informace o profesní činnosti poradců, a to jak pozitivní, tak i negativní. Nedílnou součástí informací v registru jsou i informace o nevypořádaných závazcích. Tyto záznamy poté pomáhají členům registrů spolupracovat pouze s profesionálními, zodpovědnými a čestnými finančními poradci, kteří se podílí na pozitivním vnímání profese a vytváří tak podmínky k růstu celého oboru.

Zakládající členové: Česká pojišťovna, Insia, Česká spořitelna, Equa Bank, Fincentrum, Hypotenční banka, OVB, Partners, UniCreditBank.

Zdroj: Czech Credit Bureau, a. s.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články