Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve 2Q finanční produkty v hodnotě přes 16 miliard Kč


			Finanční zprostředkovatelé a poradci sjednali ve 2Q finanční produkty v hodnotě přes 16 miliard Kč

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, o.s. (AFIZ, o.s.), vydávají společnou tiskovou zprávu o základních parametrech finančně poradenského trhu ČR ve druhém čtvrtletí roku 2015. Dodatečně uváděným údajem je počet nově obsloužených klientů, který v daném období dosáhl celkem 97 975 retailových i korporátních zákazníků.

Pojištění

V oblasti pojištění bylo v daném období sdruženými subjekty zprostředkováno běžně placené životní pojištění v objemu 677 314 tis. Kč, jednorázově placené 144 723 tis. Kč a neživotní pojištění v objemu 272 012 tis. Kč, to vše při celkovém počtu 148 159 smluv.

Výstřižek tiskovka afiz.Investice

U investičních produktů sledují obě sdružení podrobnou strukturu peněžních toků, které umožňují identifikovat poměr jednotlivých nástrojů. Celkem byly v této oblasti zprostředkovány produkty za 2 288 864 tis. Kč na základě 39 171 smluv.

Výstřižek tiskovka afiz. II

Úvěrové produkty a depozita

V oblasti úvěrových a spořících produktů dominuje co do účelovosti financování bydlení, jde tedy primárně o produkty hypotečních úvěrů, stavebního spoření a úvěrů z něho. Celkový objem úvěrových produktů (HÚ a úvěry ze SS) zprostředkovaných členy USF a AFIZ dosáhl v uplynulém čtvrtletí výše  12 218 585 tis. Kč při celkovém počtu 8 639 smluv. Depozitní, tedy zejména spořící složku portfolia kromě již zmíněného stavebního spoření doplňuje také penzijní produkty (nově II. i III. pilíř) a spořící účty.

Výstřižek tiskovka afiz. III

Zdroj: AFIZ, o.s., USF ČR

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články